Cкільки і хто заплатить за експертизу і реєстрацію сорту?

Згідно оприлюдненого   на сайті Мінагрополітики проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1183» вартість реєстрації сорту становитиме 53872 грн  та гібриду 84512 грн.

Відповідно до оприлюднених розмірів зборів за дії пов’язані з охороною прав на сорти рослин в чотири рази   рази збільшиться вартість реєстрації сорту в Україні.

 

Слід зазначити, що у проекті  Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сорти рослин, пункт 4-1  лишається в старій редакції «У разі коли заявником (заявниками) чи володільцем  патенту або власником майнового права інтелектуальної власності на  поширення сорту є неприбуткова установа та організація, що  фінансується з державного бюджету, кожен збір за дії, пов’язані з  охороною прав на сорти рослин, сплачується в обсязі 10 відсотків  встановленого розміру, за винятком зборів за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин (чинності патенту) та за підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, що сплачуються в обсязі 5 відсотків встановленого розміру».

Виходячи із вище викладеного є питання  щодо забезпечення даним порядком здорової конкуренції в частині набуття прав на сорти рослин, яке є початковим етапом ринкового обігу сортів, що позитивно вплине на якість виробництва насіння та садивного матеріалу та забезпечить його вихід на міжнародні ринки.

Станом на 20 грудня 2018 року до Реєстру сортів рослин придатних, для поширення в Україні унесено 11094 сортів, із них 6451 іноземної та 4643 вітчизняної селекції.

Наразі, ні для кого не секрет, що  не дивлячись на існуючі пільги для вітчизняних селекційних установ, в реєстрі  за останні роки майже відсутні  нові сорти  (гібриди) вітчизняної селекції овочевих культур, буряків цукрових, ріпаку тощо.

З прийняттям таких розцінків, чи не виникне проблема сортооновлення  якісними і конкурентоспроможними сортами та гібридами та введення  до комерційного обігу сучасних високопродуктивних сортів?

Як це  вплине на оновлення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні оскільки також збільшуються розміри сплати за підтримку в ньому?

Що в результаті отримає товаровиробник?

Інфоіндустрія