1

КВАНТУМ – БОР АКТИВ: «Активний» бор для ефективних позакореневих підживлень

Позакореневе внесення бору широко використовується для підвищення врожайності, стійкості до стресів та покращення якості урожаю. Проте ефективність його застосування залежить від вибору правильної форми добрив, часу та норми внесення.

Наукові розробки у виробництві добрив значно підвищують ефективність застосування борних препаратів для позакореневого підживлення. Високу доступність забезпечують комплекси бору з органічними компонентами.

Вже протягом багатьох років Науково-виробнича компанія «Квадрат» при виробництві рідких борних добрив «Квантум – БОР АКТИВ» використовує легкодоступні біологічно активні форми органічних поліборатів. «Квантум – БОР АКТИВ» рідке добриво для профілактики дефіциту та забезпечення рослин бором на основі комплексу бору з етаноламіном. У своєму складі добриво містить 14% бору, мідь та молібден, що сприяє отриманню мультиплікативного  стимулюючого ефекту.

Для бобових культур спеціально розроблено препарат «Квантум – БОР АКТИВ+МОЛІБДЕН» з підвищеним вмістом молібдену та кобальту, які сприяють росту симбіотичних бактерій та активують процеси азотфіксації.

Обидва борних добрива містять у своєму складі спеціальні речовини – активатори поглинання та транспортування бору в рослинах (ноу-хау компанії) для досягнення максимальної ефективності.

Зокрема, це досягається значним зниженням значенням гігроскопічної точки добрива, тобто відносної вологості повітря при якій нанесений на листя розчин буде залишатися вологим.

Для порівняння – борна кислота має гігроскопічну точку на рівні біля 98%, тобто з розчину який потрапив на листову поверхню, в чистому вигляді вона буде засвоюватися рослинами лише у насиченому вологою повітрі.

Значна потреба у борних добривах обумовлена низьким його вмістом на 25% орних земель України та великою часткою площ під культурами чутливих до бору (соняшник та ріпак). Крім того, коефіцієнт засвоєння цього елементу із ґрунту за різними даними становить лише 3–10 %, що залежить від цілої низки чинників (кислотність ґрунту, вологість, вміст органічної речовини, ґранулометричний склад ґрунту, високий вміст кальцію та калію).

За умови високого рівня рН грунту (>7,5) утворюється борати і бор переходить у недоступні для рослин форми. Він утворює стійкі сполуки із залізом та алюмінієм, органічною речовиною та глинистими мінералами ґрунту. При оптимальних умовах бор рухливий в грунті, але погано рухливий у тканинах  більшості сільськогосподарських культур. Його надходження в рослину залежить від вологозабезпеченості грунту. Бор рухається виключно з водним током по ксилемі, тобто від кореневої системи до точки росту і швидкість його руху залежить від інтенсивності транспірації рослини. Тому критичним є вплив посухи у фази, які потребують оптимального забезпечення бором, наприклад період закладання генеративних органів та цвітіння. Низька мобільність бору в рослині також пояснює необхідність періодичних позакореневих підживлень.

Фізіологічне значення бору

Важливість бору у мінеральному живленні рослин беззаперечна. Бор сприяє росту і розвитку меристематичної тканини, за його нестачі, особливо у борофільних культур, спостерігається затримка росту кореня (рис.1) і стебла, а за сильного дефіциту відмічається повне відмирання точок росту як верхівкових, так і бокових пагонів. Бор сприяє нормальному проходженню процесів запилення та запліднення квіток, визначаючи кількість плодів і насінин; за його нестачі може відбуватися опадання зав’язей і пустозерність. Бор регулює синтез і транспорт вуглеводів, підвищуючи вміст крохмалю в бульбах картоплі і цукру в коренях цукрових буряків. Входячи в склад клітинної стінки, бор сприяє поліпшенню товарного вигляду продукції, його кращій лежкості і транспортуванню. За достатнього забезпечення бором рослини краще засвоюють кальцій, азот і фосфор, оптимізуються процеси синтезу амінокислот і білків. У бобових культур бор необхідний для нормального формування та функціонування бульбочок симбіотичних азотфіксуючих бактерій на коренях.

Рис. 1. Розвиток кореневої системи за дефіциту та нормального забезпечення бром.

Види добрив

Асортимент борних добрив для позакореневого підживлення дуже широкий, їх частка на ринку   однокомпонентних мікродобрив складає близько 80 %, що значно перевершує обсяг застосування інших моноелементних препаратів. Представлені вони сухою препаративною формою у вигляді чистої борної кислоти та боратів натрію (динатрій октоборат, тетраборат натрію та ін.) або рідкою, в якості органічних форм бору, переважно боретаноламіну.

Саме форма бору впливає на ефективність застосування цих добрив. Тобто, не всі борні добрива забезпечують однакову якість або концентрацію доступного бору, а ціна продукту не завжди є найкращою мірою справжньої рентабельності застосування добрива. Дешевий продукт може в кінцевому підсумку коштувати більше, оскільки потрібно придбати і застосувати більшу кількість цього продукту, є ризик проблем з розчинністю та його застосування може принести більше шкоди, ніж користі. Тільки високоякісний, легкодоступний, очищений бор має довготривалий, значний, позитивний ефект.

Недоліки сухих форм

Більшість сполук бору погано засвоюються листовою поверхнею та не можуть бути використані рослиною як джерело бору, оскільки мають низьку розчинність та володіють високою фітотоксичністю. Швидка та повна розчинність гарантує доступність бору для рослини та забезпечує технологічність їх внесення. Наприклад, борна кислота і тетраборат натрію (бура) є малорозчинними сполуками.

Слід також пам’ятати, що добрива на основі бури, крім бору, містять також високу кількість натрію, який може мати токсичний вплив на рослини. А деякі погано очищені борати можуть містити в своєму складі важкі метали та інші токсичні домішки.

Окремо слід зазначити, що у рекомендаціях деяких постачальників борних добрив в якості переваги добрив на основі борної кислоти вказують їх нібито підкислюючі властивості. Але на практиці це не відповідає дійсності оскільки борна кислота суттєво відрізняється від інших кислот за хімічними властивостями — вона проявляє кислотні властивості не завдяки відщепленню протону, а завдяки приєднанню гидрокид-іону. Борна кислота може помітно знижувати рН робочого розчину лише при великих концентраціях, коли у розчині формуються поліборати та вивільнюється протон Н+, але за таких концентрацій значно підвищується ризик опіків листя рослин. Це легко перевірити на практиці спробувавши знизити рівень рН лужної води хоча б до значення 5.5-6.0 за допомогою борної кислоти.

Токсична дія борної кислоти може бути обумовлена її низькою швидкістю та ступенем розчинності у бакових сумішах, що може призвести до нерівномірного розподілу діючої речовини у баку. В цьому випадку на листову поверхню потрапляють різні концентрації робочого розчину, в тому числі дуже високі, що призводить до опіків. До того ж на листку борна кислота швидко висихає та кристалізуються, що повністю блокує надходження бору в рослину та підвищує ризик фітотоксичності.

Переваги органічних поліборатів

Для підвищення розчинності та біодоступності бору найчастіше використовують композиції з моноетаноламіном. Ці сполуки повністю розчинні у воді та рідких NPK добривах, не містять хлоридів, натрію або важких металів, що зводить до мінімуму ризик забруднення, опіків або фітотоксичності. Ці поліборатні органічні комплекси бору забезпечують відмінні змочуючі та вологоутримуючі властивості, що сприяє рівномірному покриттю листової поверхні, проникненню та адсорбції бору у рослину.

Переваги добрив «Квантум – БОР АКТИВ» :

—  Рідке високонцентроване добриво на основі боретаноламіну, призначене для профілактики та усунення симптомів нестачі бору.

—  Наявність активаторів поглинання та транспорту бору у формулі збільшує коефіцієнт асиміляції бору, сприяє швидкій дії та підвищенню мобільності цього мікроелемента у рослині.

—  Практично відсутній ризик фітотоксичності та пошкоджень листків.

—  Висока розчинність, сумісність та технологічність застосування.

— Наявність додаткових елементів живлення, які підвищують ефективність позакореневих підживлень.

—  Виготовляється тільки з високочистої сировини провідних світових виробників.

Обирайте якісне!

Сергій Полянчиков директор з розвитку НВК «Квадрат»

Ольга Капітанська науковий консультант НВК «Квадрат»