Нітроамофоски від «Єврохіма» – впевнений крок до збалансованого живлення

Складнозмішані добрива виготовляють «мокрим» способом, змішуючи порошкоподібні мінеральні добрива з аміакатами, різними кислотами та іншими азото-, фосфоро- та калієвмісними продуктами. Внаслідок механічного змішування компонентів і хімічних реакцій утворюється суміш з різними співвідношенням і вмістом елементів живлення. У процесі виробництва до складу таких добрив можуть бути введені мікроелементи, деякі пестициди, стимулятори росту тощо.

Компанія «Єврохім» виробляє більше 40 марок нітроамофосок із різним вмістом і співвідношенням NPK. Частина із них мотивована для допосівного внесення, інші – припосівного і підживлення. Однак при компенсації того чи іншого елемента живлення вони мають комплексне призначення.
Нітроамофоски від компанії «Єврохім» містять у своєму складі необхідні для росту і розвитку рослин макроелементи живлення. За фізичними характеристиками: негігроскопічні, не злежуються, мають хорошу сипучість. Всі солі, що входять до складу добрива, водорозчинні. Концентрація поживних елементів в сумі не менше 40%, що дозволяє господарствам значно скоротити витрати на вантажно-транспортні роботи, зберігання і внесення порівняно з простими добривами.
Однією з переваг нітроамофосок є наявність макро- та мезоелементів живлення із високою позиційною доступністю. Варто зазначити, що фосфор перебуває у сполуках, що є легкодоступними для живлення рослин. Вміст кальцію, магнію та сірки є відносно невисоким, проте достатнім для покращення умов росту і розвитку рослин на початкових етапах органогенезу.
Нітроамофоски мають цілий ряд переваг порівняно із тукосумішами. Найперше – це рівномірність внесення, що підвищує позиційну доступність та коефіцієнти використання елементів живлення. Неоднорідність гранул у тукосумішах є очевидною, а тому і їх аеродинамічні властивості істотно відрізняються між собою. Різними є і їхні фізичні та механічні властивості. Наприклад, міцність гранул калію хлористого становить 15,4 кг/см2, а карбаміду – 9,8. Для нітроамофоски цей показник коливається у межах від 60-80 кг/см2. Це означає, що гранули більш стійкі до механічних пошкоджень.
Ряд переваг можна продовжувати, але є і певні недоліки. Нітроамофоска коштує дорожче, ніж тукосуміші з аналогічним хімічним складом. Проте результати дослідів компанії «Єврохім» пітверджують їх високу економічну ефективність. Залишається відкритим питання до підходів до застосування тих чи інших марок нітроамофоски. Для отримання максимального ефекту потрібно враховувати агрохімічну характеристику ґрунту і потреби культури, правильно підбирати строки внесення добрив залежно від їх властивостей та хімічного складу. Спробуємо розібратися у цих питаннях на прикладі основних марок нітроамофоски від компанії «Єврохім».
Нітроамофоска 15:15:15; 16:16:16; 17:17:17. Комбіноване мінеральне добриво із вмістом NPK в одній гранулі. Має широкий діапазон використання під польові, овочеві і плодові культури, а також на інших, але за умови компенсації елементів, що знаходяться у дефіциті. Ефективне в основне удобрення на ґрунтах із рівним вмістом NPK. Незамінне добриво для локального внесення при посіві та кореневих підживлень.
Нітроамофоска 10:26:26. Сума поживних речовин (NPK) – 62%. Універсальне азотно-фосфорно-калійне добриво, яке має збалансований вміст NPK і може використовуватися під усі культури і особливо озимі зернові, озимий ріпак, сою та зернобобові (доза азоту в основне внесення не повинна перевищувати 30% від загальної норми). Нестача азоту успішно компенсується рідкими і твердими азотними добривами.
Внесення до посіву 300 кг НАФК 23:13:8 забезпечило отримання на дослідному полі ТОВ «Біотех ЛТД» Київської області 7,65 т/га пшениці озимої, ПСП «Радівське» – 7,03 т/га, ПСП «Аскольд Агро» Черкаської області – 8,04 т/га. Все зерно 1-го класу.

Захищена рослина, як під воском:
Не відчуває голод чи екстрим!
Це їй давали нітроамофоску,
Що випускає фірма «Єврохім»!

Нітроамофоска 23:13:8 (NPK) – нова форма комбінованого добрива. Сольовий склад: NH4H2PO4; (NH4)2HPO4; NH4NO3; NH4Cl; KCl; KNO3. Нова форма нітроамофоски, яка містить безхлорну форму калію (KNO3).
Рекомендується для допосівного внесення під ярі зернові, кукурудзу, соняшник, коренеплоди (за умови компенсації калію), овочеві та баштанні культури. При виробництві НАФК 23:13:8 використовується сировина із мінімальним вмістом токсичних елементів і радіонуклідів.
Висока ефективність НАФК 23:13:8 підтверджена результатами досліджень в ПСП «Аскольд Агро» Черкаської області, де при внесенні 500 кг/га НАФК отримано врожай кукурудзи 11,9 т/га. Прибавка врожаю повністю покрила всі виробничі затрати.
НАФК 23:13:8 – ідеально підходить для кукурудзи, оскільки тримає необхідне для цієї культури співвідношення Р:К = 1:0,6.
Нітроамофоска 14:14:23 – ідеальне добриво для зернобобових, коренеплодів, картоплі і овочевих культур. Добриво має високі фізичні властивості, однорідність та міцність гранули, що підвищує рівномірність внесення і позиційну доступність елементів живлення. Забезпечено низьку гігроскопічність і злежуваність.
За внесення НАФК 14:14:23 в нормі 750 кг/га отримано урожай буряка цукрового на рівні 65 т/га, а картоплі – 34 т/га (товарна фракція понад 90%).
Із широкого асортименту нітроамофосок від компанії «Єврохім» виробник може чітко підібрати ту, яка ідеально підійде для будь-якої культури у певних ґрунтово-кліматичних умовах. Всі марки досліджувалися на полях Украї­ни. Спеціалісти компанії брали безпосередню участь у апробації всіх марок на різних типах грунтів і, відповідно, зможуть надати необхідні рекомендації. Добриво вибирати Вам, але головне пам’ятайте, що збалансоване живлення культури – запорука високих врожаїв.

Ілля Марчук головний агроном ДП «Агроцентр ЄвроХім-Україна»

Олексій Тарасенко