Томати, фундук і соя під дією мікоризації

Природа перебуває у гармонії, має свої закономірності, ідеальний порядок. Цей порядок обумовлений симбіотичними зв’язками, які притаманні багатьом організмам на планеті, зокрема грибам і рослинам.

У 1879–1882 роках одним із перших описав цей симбіоз польський біолог Ф.М. Каменський. Сьогодні ми застосовуємо мікоризацію для відновлення зруйнованих хімічними засобами захисту та догляду за рослинами агроекосистем, створюємо умови, в яких всі компоненти, насамперед гриби та бактерії, підтримують життя ґрунту та сприяють його родючості, а відповідно, підвищенню кількості та якості врожаїв.
Мікориза – одна з найрозповсюдженіших форм симбіотичних асоціацій, які можуть формувати гриби, та, ймовірно, одна з найпоширеніших форм симбіозу організмів у природі. Мікориза формується за участю міцелію гриба та коренів рослин, які в результаті симбіозу змінюють свою анатомію, морфологію та набувають специфічних рис. Існують різні типи мікориз. Одна з них збільшує рівень адаптації рослин до несприятливих умов середовища і сприяє засвоєнню мінеральних речовин, особливо фосфору, інша – відповідає за постачання азоту, що дуже важливо на кислих ґрунтах. Наявність арбускулярної мікоризи сприяє транспорту сірки, купруму, цинку та інших елементів живлення. Різні види грибів можуть утворювати мікоризу, з-поміж них – аскоміцети та базидіальні гриби. Мікоризу можуть утворювати різноманітні рослини з дуже широким спектром видів грибів, що має надзвичайно важливе значення для функціонування екосистем та відновлення порушених територій.
Пропагуючи та впроваджуючи принципи регенеративного землеробства, ми використовуємо на різних культурах штам чорного трюфеля Tuber melanosporum VS1223, на основі якого створено препарат «Міковітал». Застосування активних штамів грибів для стимуляції розвитку мікоризних асоціацій – перспективний напрямок підвищення ефективності та рентабельності сучасного сільського господарства, який ми рекомендуємо використовувати для всіх культур.
Дія нашого препарату вивчається вже протягом 18 років. Сьогодні ми хочемо поділитися найновішими даними, отриманими за результатами застосування його на деяких культурах, зокрема сої, томатах та фундуку.
На основі проведених досліджень встановлено ефективність застосування препарату для обробки насіннєвого матеріалу сої. Передпосівна обробка насіння сої з нормою витрати 1,0 л/т насіння позитивно впливала на формування та розвиток нодуляційного апарату рослин і внаслідок цього сприяла його активному функціонуванню.
Кількість бульбочок збільшувалась на 12,4%, а їх маса – на 14,4%, порівняно з величиною контрольного варіанта. У фазу цвітіння, в яку відбувається власне найактивніший процес біо­логічної фіксації азоту, всі бульбочки мали яскраво-червоне забарвлення, що є свідченням активності нітрогеназної системи. Ми відмічали також збільшення кількості рослин на квад­ратному метрі на 9,5% відносно контрольного варіанта. Використання препарату нормою 1,0 л/г насіння зумовлювало покращення елементів структури врожаю сої (Табл. 1).
При застосуванні препарату для передпосівної обробки насіння спостерігали збільшення кількості бобів на рослині на 15,0%, кількості бобів на 1 м2 на 26,0% і маси однієї тисячі зерен на 4,5%, порівняно з показниками контрольного варіанту.
Обробка мікоризним препаратом нормою 1,0 л/т сої позитивно позначалася на підвищенні рівнів урожайності насіння та його якісних показників (Табл. 2). Прибавка врожаю становила 14,0% відносно контрольного варіанта.
Важливими показниками, що визначають біологічну цінність сої, є вміст у насінні білку (у цієї культури білок характеризується унікальними властивостями та за своїм амінокислотним складом прирівнюється до протеїнів тваринного походження) та рослинного жиру, який відповідає за енергетичну цінність сої як сировини.
Указані показники мали тенденції до зростання: вміст рослинного жиру збільшувався на 1,7%, а вміст білка – на 2,9%, порівняно з контрольним варіантом.
На основі проведених досліджень встановлена також ефективність внесення препарату «Міковітал» для здійснення кореневого підживлення томатів нормами 1,0–1,5 л/га. Використання досліджуваного препарату показало позитивні результати у рості та розвитку рослин томатів (Табл. 3).
Збільшувалися морфометричні показники томатів залежно від внесеної норми 1,0–1,5 л/га кореневого підживлення: відповідно, густота рослин – на 8,1–10,4%, висота рослин – на 13,2–14,3%, середня вага плоду – на 11,4–13,4%, порівняно з контролем.
Також відбувалось скорочення періоду початку дозрівання плодів на 11,4–13,6% (12–14 днів) відносно контрольного варіанта. Ростові характеристики томатів також збільшувались.
Важливими показниками овочевих культур є врожайність та хімічний склад плодів. Кореневе підживлення томатів мікоризним препаратом позитивно позначалося на показниках урожайності та якісних характеристиках плодів томатів (Табл. 4).
Кореневе підживлення нормами 1,0–1,5 л/га забезпечило відповідне зростання рівнів урожайності томатів до 151,9–153,2 т/га з отриманням прибавки урожаю на 11,1–12,1%, порівняно з контрольним варіантом.
Аналізуючи хімічний склад томатів, бачимо зростання в них вмісту вуглеводів на 11,5–12,8% та моно- і дисахаридів на 7,8–8,6%, порівняно з контрольним варіантом.
Відбувалось також зменшення вмісту води в плодах на 1,0–1,3% відносно контрольного варіанта.
Останньою рослиною, яку ми опишемо у цій статті і мікоризація якої дала чудові позитивні результати, був фундук. На основі проведених досліджень встановлено ефективність застосування мікоризного препарату для замочування коренів саджанців фундука перед посадкою у нормі 1,0 л препарату на 9 л води.
Використання досліджуваного препарату показало позитивні результати у рості та розвитку кореневої системи саджанців фундука.
Відмічено збільшення таких показників, як діаметр кореневої шийки, на 10,2%, кількість основних коренів на 12,2% та довжина кореневої системи на 13,9%, порівняно з контролем.
Також замочування коренів саджанців фундука перед посадкою позитивно впливало на показники росту та розвитку надземної частини саджанців фундука (Табл. 5).
Відбулось збільшення значень таких показників: загальної кількості листків – на 14,0%, довжини річного приросту – на 14,4% та висоти саджанців – на 12,9%, порівняно з контрольним варіантом. На основі проведених досліджень встановлено ефективність застосування мікоризного препарату для кореневого підживлення через систему краплинного зрошення на існуючих посадках фундука у нормі 2–5% розчину.
Використання досліджуваного препарату засвідчило про позитивні результати у формуванні урожайності фундука (Табл. 6).
Кореневе підживлення 2–5% розчинами мікоризного препарату забезпечило відповідне зростання рівнів урожайності фундука до 21,7–22,4 ц/га з отриманням прибавки урожаю на 10,2–13,7%, порівняно з контрольним варіантом.
Стосовно індивідуальної продуктивності фундука було відмічено зростання маси одного плоду без супліддя на 11,1–12,9% та урожайності одного куща на 8,3–13,9%, порівняно з контролем.
Що стосується горіхоплідних культур, то для таких важливими показниками є хімічний склад плодів та їх дегустаційна оцінка. Аналі­зуючи хімічний склад фундука, бачимо, що кореневе підживлення препаратом забезпечило відповідне зростання в них вмісту жиру на 1,5–2,7%, а також збільшення виходу ядра на 6,0–6,9%, порівняно з контрольним варіантом (Табл. 7).
За рахунок внесення досліджуваного препарату покращувалась дегустаційна оцінка плодів на 0,3–0,4 бала.
У всіх описаних культур відзначалось утворення мікоризи. Отже, позитивні ефекти у рості та розвитку слід віднести власне на її рахунок. Адже прибавка врожаю рослин від інокуляції симбіотичними грибами може перевищувати 200%.
Господарюйте грамотно, застосовуйте принципи регенеративного землеробства й отримуйте багаті врожаї.

 

Вікторія Оліферчук

Статья опубликована в журнале «Агроиндустрия» в марте 2018 года