В НААН функціонує незалежна акредитована лабораторія екології насінництва

На базі Інституту агроекології і природокористування НААН створено незалежну лабораторію екології насінництва, яка акредитована національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC17025.

Діяльність Незалежної лабораторії екології насінництва спрямована на:

  • визначення показників посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу, встановлення його відповідності вимогам чинного законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
  • проведення еколого-економічного та агротехнологічного аудиту у галузі насінництва;
  • супроводження інноваційних та інвестиційних проектів з насіннєвого контролю. Надання консультативних та сервісних послуг;
  • польове оцінювання стану та сортових якостей насіннєвих посівів, насіння і садивного матеріалу;
  • підготовка пакету документів суб’єктів господарювання для отримання статусу суб’єкта насінництва та розсадництва;
  • виділення оптимальних зон індустріального насінництва та розсадництва;
  • оптимізація умов вирощування культивованих рослин для організації екологічного насінництва.

 

Завдяки функціонуванню даної лабораторії товаровиробники  мають змогу отримати науково-методичну допомогу та науково-організаційний супровід  на всіх етапах виробництва насіннєвого матеріалу.

Це установа в якій вдало поєднано  «НАУКУ-ЗНАННЯ-ДОСВІД-ПРАКТИКУ» завдяки цьому є конкурентоспроможною на насіннєвому ринку України та користується повагою у товаровиробників.

Колектив працює на принципах «ПРОЗОРОСТІ-ДОВІРИ-ОБ’ЄКТИВНОСТІ-КОМПЕТЕНТНОСТІ».

Інфоіндустрія