Які саме гібриди буряків цукрових наразі у попиті у аграріїв

В 2018 році українські товаровиробники надали перевагу при виборі гібридів буряків цукрових іноземній селекції.

В  офіційному обігу на насіннєвому ринку України в 2018 році  було 118 гібридів буряків цукрових (за даними сертифікації насіння — Реєстру сертифікатів на насіння і садивний матеріал).

При цьому, у 5-ці лідерів гібридів буряків цукрових  (топ-5) за масою партій насіння, на  які отримано сертифікат, 5 гібридів – селекції СесВандерхаве:

Скорпіон, загальний обсяг  маси партій становив 114900 кг, що становив 7,2% до загального обсягу маси партій. В Державному реєстрі сортів рослин,  придатних до поширення в Україні з  2014 року;

Предатор, загальний обсяг  маси партій становив 91972 кг.  Державному реєстрі сортів рослин,  придатних до поширення в Україні з  2014 року;

Хайленд, загальний обсяг  маси партій становив 88500 кг.  Державному реєстрі сортів рослин,  придатних до поширення в Україні з  2015 року;

Вапіті, загальний обсяг  маси партій становив 80000 кг.  Державному реєстрі сортів рослин,  придатних до поширення в Україні з  2014 року;

Бакара, загальний обсяг  маси партій становив 66000кг.  Державному реєстрі сортів рослин,  придатних до поширення в Україні з  2007 року.

 

Слід зазначити, що у Державному реєстрі виробників насіння і садивного матеріалу  на 2018 рік зареєстровано лише  4 суб’єкта господарювання.

 За даними Державної служби статистики України,  в  структурі посівних площ  на  2018 рік, відмічено зменшення  на 36,9 тис.га  посівів цієї культури.

В порівнянні з 1990 роком площа під посівами  буряків цукрових  у 2018 році знизилась на 1327,9 тис.га., коли площа посіві становила 1607 тис.га.

 До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні станом на 12 вересня 2018 налічує 21 батьківський компонент буряка цукрового, слід відмітити, що всі вони іноземної селекції компанії  СесВандерхаве (Бельгія) та 208 гібридів. У 2017 році вперше занесено 30 гібридів із них  вітчизняної селекції – 5 та 25 іноземної селекції . У 2018 році занесено лише три гібриди іноземної селекції.

 

 

Григоренко Сюзана, виконавчий директор Насіннєвої асоціації України  зазначає, що в Україні добре відомі та запитувані наразі гібриди  компаніїї СесВандерхаве,  «КВС-Україна», «Штрубе-Україна».

Зокрема, гібриди, які увійшли у 5-ку лідерів :

Скорпіон (диплоїдний гібрид з великим врожаєм цукру);

Предатор (диплоїдний гібрид з надзвичайно високою урожайністю коренеплодів);

Хайленд (потенціал врожайності від 110 т/га);

Вапіті (диплоїдний гібрид, стійкий до церкоспорозу);

Бакара  (потенціал врожайності близько 70-90 т/га. проте вони потребують 2-3 обробок фунгіцидами, оскільки мають низьку стійкість до церкоспорозу).

Крім того, цукровий буряк, одна з культур, насіння якої прагнуть реалізовувати і на міжнародних ринках, та розвивати внутрішнє вирощування та виробництво насіння цукрового буряку в Україні. Так, для участі у міжнародній торгівлі ще одним видом насіння, а саме буряків цукрових та кормових., Україною було подано заявку- досьє до ОЕСР про розширення участі України у схемах сортової сертифікації, а саме, приєднання до схем, які включають цукровий буряк; Позитивне рішення ОЕСР було оголошено 31 січня 2018 року на щорічному засіданні країн-членів учасників Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) у Парижі. Наразі Україна є учасником таких насіннєвих схем, які є офіційно визнаним інструментом для сертифікації та спрощення міжнародної торгівлі насінням, в частині: зернові, кукурудза, сорго та прядивні культури (хрестоцвіті та інші олійні). Нині, по олійним і хрестоцвітним йде процес законодавчого приєднання зі сторони України. По аналогії законодавчого регулювання потребує і приєднання до схем буряк кормовий та цукровий. Після цього, Насіння, яке вироблене та оброблене у відповідності зі схемами, супроводжується етикетками і сертифікатами ОЕСР, які зможуть видаватися в Україні. Розширення участі України у насіннєвих схемах ОЕСР відкриє шлях насінню буряків цукрових на світовий ринок, дозволить підвищити сортову чистоту українського насіннєвого матеріалу, забезпечить зростання урожайності основних сільськогосподарських рослин. Відповідно до рішення Ради ОЕСР від 16 листопада 2009 року, Україна приєднана до Насіннєвих схем OECР по зернових, кукурудзі та сорго і має можливість брати участь у світовій торгівлі насінням, використовуючи етикетки ОЕСР. З часу приєднання до Насіннєвих схем понад 400 сортів і гібридів української селекції внесені до Каталогу сортів ОЕСР.

Інфоіндустрія