Держреєстр сортів рослин поповнився вітчизняними гібридами кукурудзи

До Державного реєстру сортів рослин занесені 235 високопродуктивних гібридів кукурудзи, створених науковцями НААН.

Наприкінці минулого року ми повідомляли про те, що робота авторського колективу науковців НААН по створенню унікальної колекції гібридів кукурудзи удостоєна  Державної премії України в галузі науки і техніки 2020 року. Про це повідомляє ІА «Інфоіндустрія» з посиланням на прес-службу НААН.

НААН пропонує детальніше ознайомитись зі змістом роботи, за результатами якої створено 325 гібридів кукурудзи, 235 з яких занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні на 2020 р., а також 25 гібридів зареєстровано в Республіці Білорусь, 18 – в Російській Федерації та 6 – в Республіці Казахстан. Щорічно високопродуктивні гібриди кукурудзи висіваються на площі близько 1 млн. га.

«Уперше розроблено комплекс селекційних,  біотехнологічних та насінницьких  прийомів і методів для забезпечення  зростання виробництва зерна кукурудзи, заснований на наукових принципах  моделювання, синтезу, тестування та добору високопродуктивних  гібридів різноманітних напрямків використання для всіх ґрунтово-кліматичних зон вирощування цієї культури в Україні», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що рівень урожайності зерна гібридів кукурудзи залежить від низки факторів, серед яких основним є відповідність біологічного потенціалу генотипу біокліматичним  ресурсам зони вирощування. У зв’язку з цим для кожного регіону культивування кукурудзи розроблено оригінальні моделі високопродуктивних гібридів. Експериментально доведено, що при селекції гібридів кукурудзи з високою стабільною врожайністю зерна необхідно використовувати максимальну експресію кожного з елементів продуктивності та загальну емержентність системи.

Проводилася адаптація гібридів кукурудзи до різних ґрунтово-кліматичних зон України, з огляду на постійні зміни клімату та збільшення потреб у фуражному та продовольчому зерні, повинна базуватись на детальному аналізі норми їх реакції на флуктуації умов вирощування. Завдяки сучасним селекційним розробкам авторського колективу зі створення холодостійких, посухостійких та жаростійких гібридів кукурудзи вдалося розширити ареал вирощування кукурудзи в України і, в першу чергу, за рахунок розширення її посівів, у північних регіонах, де  вирощування цієї культури раніше стримувалось через низьку холодостійкість існуючих гібридів та фотоперіодичну реакцію на довгий день.

Завдяки тривалій селекційній роботі авторського колективу нині запропоновано цілий ряд стресостійких скоростиглих гібридів для вирощування в усіх кліматичних зонах, в т.ч. Поліссі, Лісостепу і Степу. Тільки гібридами кукурудзи селекції ДУ Інститут зернових культур НААН в Україні щорічно засівається понад 1 млн. га, що є найбільшою часткою серед усіх вітчизняних і іноземних компаній і підтверджує світовий рівень наукових розробок.

 

ІА «Інфоіндустрія»