Зміни умов ввезення пестицидів на митну територію України

Проект Закону України №2289 «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» щодо ввезення пестицидів на митну територію України» передбачає 2 зміни до існуючого.

Змінити планують 2 пункти Статті 4. «Вимоги до пестицидів і агрохімікатів»

Для дослідних партій незареєстрованих в Україні пестицидів , що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень пропонується виключити обов’язкову, для їх завезення та застосування, вимогу про документальне підтвердження державної реєстрації в країні, де вони виробляються.

Останню частину статті «Використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, проводиться протягом двох років.» також бажають змінити. Тепер залишки із простроченою реєстрацією можна буде не тільки застосовувати, але й вільно перевозити, зберігати, торгувати і навіть рекламувати.

 

 

 

Творці законопроекту вважають, що його прийняття якимось чином забезпечить можливість створення, застосування нових біологічних препаратів, що дозволить зберегти урожай та покращить його якість, забезпечить однакове розуміння та застосування положень Закону щодо можливості застосування, зберігання, торгівлі, рекламування та перевезення залишків пестицидів і агрохімікатів протягом двох років після завершення терміну їх реєстрації.

 

 

 

 

Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту з пояснювальної записки до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» щодо ввезення пестицидів на митну територію України»

У третьому реченні частини другої статті 4 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» (далі – Закон) визначено, що обов’язковою умовою завезення та застосування незареєстрованих в Україні пестицидів  є документальне підтвердження їх державної реєстрації в країні, де вони виробляються. Разом з цим, цю норму у ряді випадків на практиці виконати неможливо, зважаючи на такі причини:

інноваційні експериментальні препарати можуть не мати реєстрації в країні, де вони виробляються, та одночасно перебувати в процесі державних випробувань в країні-виробнику в Україні, а також в інших країнах з високим рівнем розвитку сільського господарства, до яких відноситься і Україна, для перевірки дієвості таких препаратів у різних умовах;

виробники засобів захисту рослин, зазвичай, виготовляють на одному заводі велику кількість різних препаратів, призначених для ринків різних країн. У той же час, через відсутність у країні виробництва препарату шкідників, хвороб та сільськогосподарських культур, які є в країні призначення такого препарату, реєстрація в країні виробництва компаніями не проводиться у зв’язку із фактичною неможливістю польових досліджень.

Крім того, ця норма, не передбачаючи жодних виключень, фактично та безальтернативно встановлює обов’язок подання реєстраційних документів. Хоча питання наявності/відсутності певних документів може вирішуватись виключно  законодавством іноземної держави. Тобто дана норма — в порушення принципів міжнародного права — створює додаткові вимоги до подання документів, наявність/відсутність, зміст та перелік яких можуть визначатися законодавством іноземної держави. Це може створити двозначності у тлумаченні змісту іноземного права та корупційні передумови.

Таким чином, через зазначену вимогу надавати документальне підтвердження державної реєстрації засобів захисту рослин в країні, де вони виробляються, фактично унеможливлюється доступ новітніх оригінальних засобів захисту рослин  до державних випробувань та подальшої реєстрації, а також виникає ризик втрати українською сільськогосподарською продукцією своїх передових позицій у зв’язку із зниженням якості, безпечності та урожайності українського збіжжя; українські аграрії втрачають можливість використовувати передові технології захисту рослин, а Україна втрачає свої позиції в рейтингу ведення бізнесу через штучно створені дискримінаційні умови виходу міжнародних інноваційних технологій на ринок України.

Натомість скасування зазначеної вимоги дасть можливість створити нові біологічні препарати. За допомогою інноваційних препаратів вдасться не тільки зберегти врожай культур, а й покращити його якість (відсутність мікотоксинів в зерні, карантинних шкідників і т.д.). Зокрема, застосування фунгіцидів останнього покоління на зернових призводить до збільшення врожайності останніх від 20 до 50% залежно від зони вирощування. А це – збільшення прибутковості вирощування зернових, збільшення площ, а також розширення ринків збуту української продукції рослинництва.

У частині шостій статті 4 Закону встановлюється дворічний строк для використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився. В той же час,  в різних частинах цієї статті застосовуються близькі за значенням дієслова, а саме «застосування» та «використання».

Під поняттям «застосування» розуміється внесення продукту для контролю шкідників. Поняття «використання» було введено в статтю 4 Закону у 2004 році з метою надання можливості використовувати, зокрема, торгувати, зберігати та перевозити залишки препаратів протягом двох років після завершення терміну їх реєстрації. До 2015 року таке використання було можливе лише за дозволом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, погодженим із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики, необхідність якого була скасована у ході дерегуляції.

На сьогодні, в процесі проведення планових перевірок щодо дотримання законодавства у сфері захисту рослин, інспектори Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (надалі – Держпродспоживслужба) розпочали виносити компаніям попередження щодо торгівлі препаратами, термін реєстрації яких закінчився менше двох років тому.

Також, неофіційно, компаніям було повідомлено, що у подальшому під поняттям «використання» буде дозволено лише застосування пестицидів.

 Враховуючи особливості системи державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів, строк отримання нового посвідчення про реєстрацію займає до 1 року. Відповідно, беручи до уваги сезонність агрохімічного бізнесу, нове трактування поняття «використання» призведе до часткової зупинки бізнесу через неможливість реалізовувати продукти до завершення юридичних формальностей з перереєстрації препаратів.

З метою приведення до відповідності термінології та запобігання можливим зловживанням з боку контролюючих органів необхідно внести відповідні зміни, викладені у законопроекті.

 

Інфоіндустрія за матеріалами rada.gov.ua