Гризуни в степу, лісостепу та поліссі України

Фітосанітарний стан сільськогосподарських рослин 16 листопада 2018 року.

Лісостеп.

В усіх областях зазначеної природно-кліматичної зони відмічається збільшення чисельності мишоподібних гризунів, що зумовлено сприятливими погодними умовами та наявністю кормів. Зокрема, зросла заселеність гризунами площ під багаторічними травами, на незібраних полях кукурудзи, узбіччях доріг, лісосмугах. Гризуни на багаторічних травах заселили 85-100% площ за чисельності 1-6 жилих колоній на гектарі (Київська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька обл.).
Через міграцію гризунів у пошуках соковитої рослинності, помітно зростає заселеність посівів озимої пшениці та ріпаку, де на гектарі угіддя обліковується 1-3 жилих колоній (Вінницька, Сумська, Тернопільська,
Чернівецька, ін. обл.), у кожній колонії по 2-8 жилі нори. Скрізь за видовим складом переважають полівка звичайна та гуртова, польова, хатня та курганчикова миші.
Оскільки переселення гризунів з неугідь на площі під озимими продовжується, надалі існує реальна загроза значних пошкоджень озимини. Повсюди продовжують проведення захисних обробок дозволеними родентицидами. Окремі господарства на багаторічних травах здійснюють повторне затруєння гризунів.

Полісся.

Повсюди триває заселення мишоподібними гризунами посівів озимих культур. Погодні умови із переважанням сухої відносно теплої, погоди минулого місяця та першої декади листопада сприяли міграції
гризунів із узбіч доріг, інших природних місць резервацій у посіви озимих культур. Тому характер розміщення жилих колоній на посівах озимих зернових та ріпаку переважно з країв полів. На заселених 10-56% обстежених площ озимини Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, інших областей нараховується 1-4, колоній на гектар. Із обстежених сільськогосподарських угідь зазначених областей найбільше заселені посіви багаторічних трав і сади. Середня чисельність жилих колоній на 1 гектарі становить відповідно 3 та 5, макс. 6-8 (Волинська, Житомирська, ІваноФранківська, Рівненська обл.), у кожній колонії по 4-10 жилі нори.

Степ.

Заселення посівів озимих культур у степових областях залишається переважно крайовим. Так, на 10-74% заселених площ озимих пшениці, ячменю та ріпаку Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської,
Одеської, Миколаївської, Луганської, інших областей нараховується 1-4 жилих колоній, де обліковують по 3-5, осередково в господарствах Херсонської області від 25 до 40 жилих нір в кожній.
Повсюди на багаторічних травах, необроблених полях після просапних культур їх чисельність становить 2-5 колоній на гектар. Подекуди в господарствах Херсонської області обліковують від 5 до 7 жилих колоній на гектарі, з чисельністю жилих нір на одну колонію від 20 до 50. Гризунами пошкоджено від 1 до 3% рослин озимих зернових, ріпаку та багаторічних трав у слабкому та середньому ступені. Осередки надпорогової чисельності гризунів локалізовано.

Інфоіндустрія за матерілами consumer.gov.ua