Зниження ризиків використання пестицидів у Європі

Кілька держав-членів запізнилися в повній зміні директиви щодо сталого використання пестицидів, коли стимули для фермерів щодо використання альтернативних методів ще слабкі. На додаток, Європейська комісія не здатна попередньо виявляти ризики використання пестицидів, зазначають аудитори.

Пестициди можуть впливати на природу та виявляти ризики для людського здоров’я. З 1991, ЄС має загальноприйняті правила в їх використанні і в 2009 році була прийнята директива про стале використання пестицидів. Аудитори визнають, що дії ЄС були успішними в цьому напрямку.

Деякі країни члени ЄС запізнилися з впровадженням директиви в національне законодавство і відповідні каральні процедури були запущені в 2012 році проти двох з них. Аудитори також виявили, що Європейська комісія не достатньо перевірила компетентність або коректність впровадження. До прикладу, не всі країни-члени впровадили в національне законодавство вимогу для фермерів застосувати інтегрований менеджмент пестицидів (IPM). З 2016 , однак, Комісія забезпечила посилення дій щодо забезпечення дотримання директиви про стале використання пестицидів , погоджуються аудитори.

Згідно з директивою, інтегрований менеджмент пестицидів був обов’язковим для фермерів. ІМП означає використання пестицидів, тільки якщо превентивні чи інші методи не спрацювали або були не ефективними. Однак, не існує загального критерію чи спеціальних вимог, аби забезпечити дотримання та оцінку дотримання. Паралельно з цим, категорія «продукти захисту рослин з низькими ризиками» була створена. Однак, лише 16 із 487 речовин, або 3% від загальної кількості, були доступними для використання наразі., що є недостатнім, — кажуть аудитори.

Вони також зазначають, що є небагато стимулів для фермерів , аби зменшити їх залежність від пестицидів. Особливо, застосування ІМП-принципів не є умовою для отримання фермерських загальних виплат.

«Європейська Комісія була нездатна суттєво скоротити та контролювати ризики, пов’язані з пестицидами, що використовують фермери»,- зазначає Само Джереб, член Європейського суду Аудиторів. «Можливість впровадити подібні закони була в нову Загальну Аграрну Політику, яка набуває чинності в 2021 році, але ця можливість була втрачена».

Аудитори виявили, що статистика активних речовин і їх використання, опублікована Комісією (Євростат), була недостатньо деталізованою, аби бути корисною. Не була достатньо впорядкованою чи оновленою інформація від країн-членів.

Нарешті, навіть зважаючи на те, що деякі країни-члени розвинули національні індикатори для вимірювання ризиків, це не поширено на всій території ЄС. Спроби первинної комісія розробити ткі показники на рівні ЄС були відсутніми, через відсутність відповідних даних. Перші два показники ризику на рівні ЄС були представлені лише в листопаді 2019, за 10 років після прийняття директиви, і жоден із цих індикаторів брав до уваги як, коли і де пестициди використовуються. Комісія все ще не має надійної бази доказів для доступу до інформації, чи було впровадження сталого використання пестицидів успішним, підсумовують аудитори.

Поки Європейська комісія оцінює законодавство в цій галузі, аудитори рекомендують:

-перевірити інтегрований менеджмент пестицидів на фермерському рівні;

-«прив’язати» використання ІМП до фермерських виплат;

-покращити статистику в галузі продуктів захисту рослин;

-розробити детальніші індикатори ризиків;

Інфоіндустрія

за матеріалами The Poultry Site