Ключі до урожаю: рідкі стартові добрива по-українськи

Застосування стартових добрив є ключем для досягнення максимального урожаю. Їх унесення сприяє збільшенню доступності поживних речовин і покращенню росту кореневої системи рослин на ранніх етапах розвитку.

Сьогоднішня ситуація на ринку добрив як ніколи потребує оптимізації системи живлення рослин, пошуку технологій підвищення коефіцієнтів використання поживних речовин та ефективності виробництва. Тобто стоїть завдання отримання максимальної економічної віддачі від кожної вкладеної в добрива гривні, що можливо за рахунок впровадження нових форм добрив, методів їх використання, вдосконалення норм та схем застосування.
Одним із найсучасніших і найбільш ефективних підходів оптимізації живлення рослин сьогодні є використання рідких стартових добрив (Starter fertilizer), що забезпечує внесення невеликої кількості поживних речовин в насінневе ложе одночасно з посівом. Ця практика поширена в багатьох країнах світу, особливо в США та Канаді.
Існує багато переваг рідких форм стартових добрив перед сухими гранульованими формами, особливо в умовах недостатнього зволоження. Рівномірність внесення, швидке проникнення до кореневої системи, високий коефіцієнт використання рослинами поживних речовин забезпечують майже повне їх засвоєння.
В Україні вперше виробництво таких добрив під маркою «Квантум-Діафан» запроваджено науково-виробничою компанією «Квадрат». Добрива цього класу випускаються з високоякісних компонентів із використанням найсучасніших методів гомогенізації. Максимальна доступність поживних елементів, відсутність баластних солей (наприклад, хлоридів), низький вміст домішок забезпечує споживачу максимальну економічну віддачу, тому сьогодні «Квантум-Діафан» є одними з найефективніших добрив для стартового внесення.

Зокрема, найбільш поширеними марками добрив «Квантум-Діафан» є:
марка NPK (5-20-5);
марка NPK (8-24-0);
марка NPK (9-18-9);
марка NPK (10-10-10);
марка NPK (3-18-18).

Переваги добрив «Квантум-Діафан»:
-низькі норми внесення (10–40 кг/га);
-мінімум шкідливих домішок та баластних солей (хлоридiв, сульфатiв);
-низький сольовий індекс та нейтральний рН;
-наявність збалансованої кількості азоту та калію відповідно до потреб;
-можливість сумісного внесення з біологічно активними речовинами, пестицидами та необхідними для ефективного старту мікроелементами, насамперед цинком.
Щорічно об’єм виробництва добрив марок «Квантум-Діафан» зростає. На кінець липня 2018 року обсяг їх реалізації сягнув близько 6 000 тонн, що в 5 разів більше, ніж у минулому році (Рис. 1). Під посівну кампанію ярих культур наступного року НВК «Квадрат» планує випуск рідких стартових добрив в обсязі 6 500 тонн.

Особливості внесення
Поширеним способом унесення стартових добрив із сівбою є метод «5 х 5» (5 см нижче від насіння та 5 см убік). Загальна назва цього методу в США – «2 x 2 дюйми». Така дистанція зумовлена передусім надмірною концентрацією добрива та великим ризиком опіку молодих корінців, що проростають. Для ефективного поглинання рослиною у початковий період розвитку поживні речовини повинні перебувати у безпосередній близькості до кореневої системи, але цього зазначена технологія не забезпечує. Найвищий коефіцієнт використання елементів живлення з добрив гарантує спосіб ультралокального внесення рідких стартерів у зону висіву насіння (технологія POP-UP або IN-FURROW) (Рис. 2). Завдяки POP-UP можна вносити високоефективні форми поживних речовин, при цьому знизити норми внесення та затрати на застосування добрив.


Внесення стартових добрив за технологією POP-UP рекомендовано:
-на погано дренованих або холодних ґрунтах;
-на ґрунтах з низьким вмістом P (нижче від 20 мг/кг) та K (нижче від 130 мг/кг);
-на ґрунтах з надзвичайно високим або низькими показниками рН;
-за високої ймовірності впливу стресових факторів (низької кількості опадів на момент посіву);
-у разі використання no-till технологій або при мінімальній обробці ґрунту.

Основна ціль – фосфор
У стартовому живленні фосфор є основним поживним елементом, оскільки він практично не рухливий у ґрунті й за температури меншої, ніж +14°С майже не засвоюється, але саме фосфор украй необхідний для росту коренів. Невелика кількість азоту та калію в стартовому добриві забезпечує збалансоване живлення рослинам, не викликаючи пошкодження, та посилює поглинання фосфору.
Відомо, що під час проростання рослини живляться за рахунок запасних поживних речовин у насінині (цукрів та крохмалю), при цьому молода рослина швидко їх використовує та потребує додаткових джерел елементів живлення для ефективного розвитку. Ріст кореневої системи за низької температури ґрунту майже не відбувається, тому коефіцієнт поглинання доступних сполук із ґрунтового розчину слабкою кореневою системою невисокий. Через низьку рухливість засвоєння фосфору кореневими волосками можливе з відстані 1–2 мм від них. Тому важливо забезпечити розміщення поживних речовин у доступній формі в безпосередній близькості до кореневої системи. Крім того, переважна частина фосфору практично не доступна через низьку розчинність фосфатів заліза, алюмінію та кальцію та інших сполук, що призводить до ситуації, коли фосфор, хоч і присутній у відносно великих кількостях, та все одно залишається у дефіциті.

Джерело доступного фосфору
У багатьох виробників викликають стурбованість питання форми фосфору (зокрема, вмісту ортофосфату та поліфосфату) у стартових добривах та їх ефективності в разі внесення одночасно з насінням.
Із ґрунту фосфор може засвоюватися кореневою системою у вигляді ортофосфатів. Тобто будь-які форми фосфору повинні перейти в ортоформу і тільки потім будуть повноцінно засвоюватися корінням рослин (зокрема, кореневими волосками). У рідких добривах як джерело фосфору використовуються або безпосередньо ортофосфати, або полі­фосфати (атоми фосфору, з’єднані в ланцюги різної довжини і конфігурації). Інакше кажучи, поліфосфати є просто ланцюгами молекул ортофосфату, утвореними шляхом видалення молекули води, які під впливом ферментів ґрунту перетворюються назад у окремі ортофосфати.


Поліфосфати у виробництві рідких добрив застосовуються передусім з метою підвищення концентрації фосфорного компонента. Однак, незважаючи на високу концентрацію, такі розчини мають низький термін зберігання (до 6 місяців) та виготовляються з неочищеної супер­фосфорної кислоти.
Перехід поліфосфатів у доступну для рослин ортоформу відбувається шляхом гідролізу, і швидкість цього процесу залежить від низки факторів (зокрема, температури, рН, мікрофлори ґрунту, наявності ферментів, колоїдних речовин, іонного складу ґрунту). В умовах холодного ґрунту процес гідролізу 50% поліфосфатів може зайняти до 30–40 днів.
Рідкі добрива дуже відрізняються за своїми характеристиками (сольовим індексом, наявністю домішок, формами фосфору) і тому не всі придатні для використання за POP-UP техно­логією. Крім того, високі концентрації поліфосфатних добрив, використаних як стартові, можуть призвести до опіків молодої кореневої системи.
Для безпечного застосування разом із висівом насіння підходять лише спеціалізовані доб­рива, зокрема рідкі безбаластні добрива з низьким сольовим індексом – «Квантум-Діафан». Така форма починає діяти і засвоюватися відразу після внесення, навіть у холодному ґрунті на відміну від добрив на основі поліфосфатів.

Системи для внесення способом POP-UP
Додержуючись провідних тенденцій, НВК «Квадрат» уже протягом декількох років успішно впроваджує програму з переобладнання сівалок господарств для внесення стартових добрив «Квантум-Діафан». На навісні та причіпні 8-, 12- та 16-рядні сівалки різних марок (John Deere, Great Plains, KINZE, Vaderstad, Gaspardo, VESTA та ін.) встановлюються опції для внесення рідких стартових добрив з регульованою дозою виливу (Рис. 3), які можуть бути представлені стандартними насосними системами з ручним керуванням норми та більш досконалими версіями з автоматичним регулюванням.


Додатково можливий монтаж різноманітних інноваційних комплектуючих, які доповнять системи внесення добрив у зону висіву насіння. Серед них – прилад Rebounder Seed Cover (Рис. 4) для внесення добрив в борозну, який забезпечує рівномірний висів насіння одночасно з рідкими добривами, унікальна сис­тема візуального контролю внесення Manifold (Рис. 5) та різні варіанти насосних систем для внесення рідких форм добрив та пестицидів.

Досвід застосування
Ранній висів та використання стартових добрив – це практика, яку багато виробників використовують для максимального збільшення урожайності кукурудзи.
Від наявності елементів живлення на початкових етапах розвитку, особливо фосфору, залежить кількість початків на рослині та зерен у них. У цей період кукурудза має слабо розвинену кореневу систему, тому потребує наявності в грунті легкозасвоюваних елементів живлення. Через 10–15 діб після появи сходів кукурудзи настає критичний період у фосфорному живленні. Ця особливість зумовлює високу ефективність внесення фосфорних добрив разом із посівом.


Позитивні результаті щодо застосування «Квантум-­Діафан» при посіві кукурудзи були отримані у Київській, Черкаській, Дніпропетровській, Львівській, Чернігівській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Львівській та Полтавскій областях. Найкращими стартовими добривами під цю культуру є «Квантум-Діафан» NPK (8-24-0) та марка NPK (5-20-5), які містять найвищу концентрацію фосфору.
Застосування «Квантум-Діафан» за технологію POP-UP забезпечило рослини доступними формами фосфору. На контрольних варіантах відмічено прояви дефіциту цього елементу, що проявлялося у відставанні рослин у рості та вираженому антоціановому забарвленні листової поверхні (Рис. 6). Крім того, стартове добриво стимулювало розвиток потужної кореневої системи та закладання репродуктивних органів, що сприяло кращому формуванню початків та інтенсивному набору їх маси.


Слід пам’ятати, що рослина потребує збалансованого живлення протягом всього періоду вегетації, тому для отримання максимального результату в систему удобрення обов’язково включають позакореневі підживлення мікроелементами. Так, наприклад, додавання до схеми стартового внесення позакореневого підживлення посівів кукурудзи добрива «Квантум – Хелат Цинку (Zn)» дало змогу підвищити врожайність на 7,3% по відношенню до контролю (Рис. 7).


Не менш ефективним є внесення стартових добрив під час посіву соняшника. Період від появи сходів до початку закладання кошика (2–3 пари листків) у живленні соняшника є одним із найбільш відповідальних, у цей час рослини помірно засвоюють азот і калій та посилено – фосфор. Застосування «Квантум-Діафан» марки NPK (3-18-18) як стартового добрива стимулювало ріст вторинної кореневої системи, сприяло формуванню рослин з більшою вегетативною масою та розміром кошиків, рослини швидше вступили у фазу цвітіння (Рис. 8).


Для сої також критичним періодом у фосфорному живленні є перший місяць її росту й розвитку, тому з огляду на високу вартість фосфору аграрії намагаються основну їх частину внести як стартове добриво. Досліди, що були проведені в Сумській та Вінницькій областях, підтвердили ефективність застосування рідких стартових добрив у посівах сої. Внесення «Квантум-Діафан» сприяло отриманню рівномірних сходів, рослини в дослідних варіантах мали більшу висоту та масу, формували велику кількість ярусів з краще розгалуженими пагонами. У Сумській області кращі результати отримано при внесенні «Квантум-Діафан» марки NPK (8-24-0) в нормі 40 л/га, зростання врожайності при цьому відбувалося переважно за рахунок закладки більшої кількості бобів (Рис. 9).
«Квантум-Діафан» – це багатофункціональне добриво, його використання є перспективним у позакореневому підживленні плодових культур та сої. Низький сольовий індекс та нейтральний рН дають змогу ефективно застосовувати «Квантум-Діафан» під час поливу, способом фертигацiї.
На ранньому етапі вегетації розвиток рослин може бути уповільнений унаслідок низької доступності елементів живлення. Застосування рідких стартових добрив «Квантум-Діафан»
є ефективними способом забезпечення рослин поживними речовинами на початкових фазах росту та дає можливість для досягнення потенційної врожайності основних культур.

Ольга Капітанська науковий консультант НВК «Квадрат»

Статья опубликована в журнале «Агроиндустрия» в сентябре 2018 года

Читайте нас у Telegram

Популярні новини

Підпишись на Infoindustry