Менеджмент грунтiв для збiльшення прибутку

Саме такою була назва семiнару, який проводила 26 липня компанiя AgriLab для господарств Київської областi. Локацiєю стало знане господарство «Бiотех” вiдомого картопляра i зав.кафедрою НУБIП Анатолiя Бикiна. Наведу деякi тези.

Анатолiй Бикiн(Бiотех) зауважив, що управлiння родючостю дає можливicть подолати «косяки” в технологiї. Також, вiн наголосив на тому, що у нього господарство рослинницького типу i тому має значення основний обробiток грунту. Деякi культури, по його словам, не реагують на спосіб обробiтку грунту. Але є те що він робить обовязково: подрiбнення рослинних решток, висiв сидеральних культур… Розповiв вiн i про те, що кожну нову iдею для iї втiлення важливо донести i до агронома, i до тракториста.I наголосив про те, що не дивлячись на те, що в нього «поля мiрянi-перемiрянi», рецепт успiху в точному землеробствi можливо оцифрувати. 20% — це рекомендацiї AgriLab, 80% — як господарство їх доведе до кожного поля.   Вiн розповiв, що хоч у ручному режимi, але пiдтримує сивозмiну.

 

CEO компанAgriLab Ярослав Бойко навiв досить красномовну статистику по точному землеробству. Так лiдерами по точному землеробству є Чернiгiвська, Київська та Кiровоградська областi. Диференцiйовано українськi аграрiї вносять по ранжуванню фосфорнi добрива, калiйнi, вапнякові, комплекс та мiкрокомплекс. Спiвпраця компанiй «Бiотех” та AGRILAB дала можливicть першiй отримати прибавку врожаю +0,6 т по пшеницi. Не дивлячись на високу вартiсть переобладнання повного комплекса технiки(культватори, сiвалки, обприскувачi) пiд точне землеробство(до $50 на га), окупнicть цього комлексу дiй може становити вiд 1 до 3 рокiв.

 

Володимир Махота, керiвник агрохiмiчного департамента AgriLab зауважив, що 60% врожаю залежить від родючостi грунту. А ще має значення технологія вирощування, використання добрив та погоднi умови. Поговорили i про потенцiал земель Київської областi. Кукуруза може давати врожай до 12 т/га, але має значення рентабельнiсть. Вiдбiр зразкiв краще зробити, якщо за мiсяць можно купити добрива i внести їх.

 

Ще було багато чудового в докладах та кулуарах подiї. Представник KERNEL Вiталiй Андрющенко розповiв про цiлеспрямоване мiжрядне культивування грунту, яке може замiнити пропущене внесення засобiв захисту рослин. Це дало добавку +6-7 ц/га. В кулуарах також був чудовий вислiв про те, що хiрург i агроном закопують свої помилки в полi. Тiльки останнiй дискує!

 

Олег Диващук, IA «Iнфоiндустрiя”

 

Читайте нас у Telegram

Популярні новини

Підпишись на Infoindustry