Сергій Адаменко: «Проявляйте агрохімічну творчість!»

На сьогодні суттєво змінилися підходи до живлення агрокультур. Вже мало хто вносить добрива «всліпу» або «чим більше, тим краще», адже впевнились, що таке «піклування» не спрацьовує. Кожній рослині, навіть окремому її сорту чи гібриду притаманні власні, унікальні потреби. І чим точніше та вчасніше їх зрозумієш, тим більше матимеш шансів на високу врожайність.Саме цим принципом керуються фахівці компанії UKRAVIT, які вже не перший рік пропонують аграріям високоефективні мікродобрива ТМ «Авангард». Про те, як правильно підживлювати культури, детальніше розповідає керівник напряму продуктів і сервісів мікродобрив Сергій Адаменко.

– Сергію, підживлення мікроелементами вже давно не данина моді, а невід’ємна частина вирощування культурних рослин. Продукти ж ТМ «Авангард» мають ще й низку переваг – насамперед доступність для рослин. Які хелатуючі агенти використовуються у їхньому виробництві?

– Рідкі добрива та добрива-стимулятори з антистресовим ефектом ТМ «Авангард» ми виробляємо на власному «Заводі UKRAVIT» у м. Черкаси. Виробничі потужності дають змогу виготовити їх за зміну майже 50 тис. л. Ми працюємо на сертифікованому обладнанні, яке відповідає міжнародним стандартам високої якості – ISO 9001, високої екологічності – ISO 14001 та техніки безпеки і охорони праці – ISO 18001.

Хімічний склад нашої продукції повністю задовольняє особливості фізіології мінерального живлення культур. Добрива ТМ «Авангард» легко засвоюються рослинами, швидко усувають нестачу елементів мінерального живлення. Добрива-стимулятори від компанії на основі фосфітів активують ріст і розвиток кореневої системи, вегетативних органів, поліпшують цвітіння й запилення, а також проявляють антистресовий ефект на культурах та знижують їхнє ураження хворобами, викликаними грибками несправжніх борошнистих рос – фітофторозом томатів, картоплі, паршею плодів яблук, груш тощо. При цьому наші добрива представлені у вигляді рідкого розчинного концентрату та є високотехнологічними у застосуванні, перед внесенням їх не потрібно розчиняти в окремій ємності. А розроблені нашими фахівцями технологічні схеми щодо управління мінеральним живленням культур добривами ТМ «Авангард» забезпечують високу врожайність, поліпшену якість вирощеної продукції, товарність та швидку окупність – від 3 до 15 грн на 1 витрачену на хімпрепарати гривню.

Хелатування мікроелементів-металів – міді (Сu), цинку (Zn), марганцю (Mn) – проводимо органічною етилендиамінтетраоцтовою кислотою (ЕДТА), заліза (Fe) – диетилентриамінпентаоцтовою кислотою (ДТРА). А для синтезу органічних комплексонатів мікроелементів застосовуємо ще й комплексони у вигляді лимонної кислоти, L-амінокислот, бурштинової та інших органічних кислот.

Оскільки кожен регіон і, відповідно, вирощування в ньому культур унікальні, ми можемо також запропонувати нашим клієнтам позакореневі добрива ТМ «Авангард» під індивідуальне замовлення, враховуючи забезпеченість поля елементами мінерального живлення. Для цього попередньо проводимо дослідження ґрунту на базі «Інституту здоров’я рослин» компанії UKRAVIT, що дуже зручно для аграріїв.

– Чи можлива інтоксикація рослин при внесенні мікродобрив? Як її попередити?

– Так, дійсно, надлишкові дози позакореневих мікродобрив призводять до фітотоксичності на агрокультурах. Бо, як сказав учений-агрохімік та засновник вітчизняної агрохімії Д.М. Прянішніков, надлишком добрив ми не можемо замінити брак агрохімічних знань. З огляду на це ми рекомендуємо застосовувати лише ті дози мікродобрив і ті технологічні схеми підживлення, які ми перевірили на культурах і які дали найвищий економічний ефект за їхнього внесення. При розробці цих схем обов’язково враховуються критичні фенологічні фази сорту або гібриду культур, особливості фізіології мінерального живлення, ґрунтова родючість та мінеральний фон поля, забезпеченість ґрунту водою тощо. Крім того, при використанні мікроелементів потрібно точно знати розроблену науковцями рекомендовану максимальну їхню дозу, котру можна застосовувати за один прийом.

– В які фази рекомендується проводити позакореневе підживлення культур мікродобривами?

– До цього питання не можна підходити механічно, слід проявляти агрохімічну творчість і науково обґрунтований підхід. Адже сьогодні стратегія управління мінеральним живленням культур суттєво змінилась – навіть порівняно з тією, що була 5–10 років тому.

Тож перед застосуванням добрив ми радимо обов’язково провести агрохімічне та фізико-хімічне дослідження ґрунту в «Інституті здоров’я рослин». І вже за отриманими результатами розробляємо програму кореневого і позакореневого підживлення культур відповідно до родючості поля, потенціалу продуктивності сорту чи гібриду (запланованої врожайності) та окупності витрат на добрива. Під кожну конкретну культуру ми рекомендуємо застосовувати спеціальні марки мікродобрив ТМ «Авангард» та стимулятори росту для передпосівної обробки насіння, а також у критичні фенологічні фази рослин.

Головною метою використання позакореневих добрив ТМ «Авангард» є швидке усунення дефіциту мікроелементів, поліпшення обмінних процесів культур і, як наслідок, підвищення коефіцієнту засвоєння елементів мінерального живлення із традиційних добрив та ґрунту, зняття стресів на культурах і покращення стійкості рослин до хвороб та шкідників.

– Як перевіряється якість ваших мікродобрив?

– В основу філософії виробництва продукції ТМ «Авангард» покладено високу біологічну ефективність, екологічність та якість добрива. Тому на сучасному обладнанні «Інституту здоров’я рослин» ми аналізуємо сировину щодо її хімічного складу, забруднення важкими металами (Cr, Hg, Ni, Pb) або іншими полютантами.

Усі марки препаратів ТМ «Авангард» виготовляються за технічними умовами, розробленими спеціалістами «Заводу UKRAVIT». У них визначені хімічний склад, фізико-хімічні особливості добрив та методи контролю їхньої якості. Жодна партія не пропонується аграріям без її перевірки хіміками-аналітиками виробництва щодо відповідності сертифікату якості добрива. Крім того, з кожної партії відбирається середній зразок, який зберігається упродовж трьох років. Це відповідає міжнародним стандартам якості та може знадобитися у разі рекламаційних претензій.

– Як UKRAVIT просуває свою продукцію? Яким чином побудована дистриб’юторська мережа? У яких регіонах ви представлені?

– Починаючи з 2019 року компанія UKRAVIT перейшла на прямі продажі виробленої продукції, зокрема й добрив ТМ «Авангард». В Україні є торгові представництва в усіх областях.

Наразі наші позакореневі добрива користуються популярністю серед фермерів та великих аграрних холдингів. Щоб мати такий результат, ми проводимо регіональні та національні дні поля, надаємо наші продукти аграріям на семплінги, а також тісно співпрацюємо із провідними державними науковими установами.

– Які мікродобрива з лінійки ТМ «Авангард» були найбільш популярними в 2018–2019 рр.?

– Великим попитом в останні роки серед вітчизняних аграріїв користуються спеціальні добрива ТМ «Авангард» – Авангард Зернові, Авангард Кукурудза, Авангард Ріпак, Авангард Бобові, Авангард Плодові, Авангард Овочеві; коректори дефіциту елементів мінерального живлення – Авангард Бор, Авангард Цинк, Авангард Кальцій + мікро, Авангард Марганець, Авангард Молібден, а також добрива на основі фосфітів – Авангард Фосфіт К, Авангард Фосфіт + Мікро та Авангард Фосфіт + Цинк, які мають багатофункціональний вплив на культури. Названі продукти спеціально розроблені для пшениці озимої, кукурудзи на зерно, соняшнику, сої, плодових і овочевих культур, бо їхній хімічний склад повністю відповідає фізіологічним особливостям мінерального живлення цих рослин.

– Чи розроблені у вашій компанії програми кредитування споживача?

– Так, звісно. Вже не перший сезон ми радимо клієнтам придбати наші ЗЗР, МКД, насіння, а також скористатися послугами «Інституту здоров’я рослин» у межах програми UKRAVIT Finance. Пропозиція дуже приваблива, оскільки таких умов в Україні наразі не надає ніхто: відсоткова ставка в перші півроку становить всього 0,01%. При цьому не передбачається жодних додаткових платежів та прихованих затрат, окрім сплати комісії у розмірі 1%. Взяти участь у цій програмі може практично будь-який аграрій. Головне – ведення господарської діяльності не менше двох сезонів та прибутковий останній звітний рік. Ми цінуємо кожного клієнта і прагнемо допомогти всім отримати щедрий врожай.

– Яка у вас ситуація з експортом продукції?

– Мікродобрива ТМ «Авангард» високо цінуються не лише українськими аграріями, а й агровиробниками Грузії, Молдови, Ефіопії та інших країн. За обсягами продажів першість посідає Молдова, оскільки там ми маємо найбільш «пропрацьований» ринок. За напрямами переважають препарати для садів, винограду; велика частка попиту припадає й на овочеву групу.

Зважаючи на те, що найближчим часом ми виходимо на ринки Азії та Африки, маємо намір постачати наші мікродобрива й у ці регіони. Через глобальні кліматичні зміни та загальну деградацію світових ґрунтів такі продукти є актуальними і наразі користуються попитом у будь-якій точці земної кулі.

Розмовляла Оксана Король

Стаття опублікована в журналі «Агроіндустрія», січень 2020 р.