Швейцарський агротрейдер використовує інноваційну екосистему закупки та управління логістикою зернових від українського розробника

Швейцарський агротрейдер використовує інноваційну екосистему закупки та управління логістикою зернових від українського розробника

Qortia AG використовує інноваційну екосистему закупки та управління логістикою зернових iCorn

Трейдингова та логістична компанія Qortia AG (Швейцарія) запровадила сучасну торговельно-логістичну екоплатформу.

Компанія вже успішно закупила через платформу майже чверть мільйона тонн зернових та супроводила понад 100 експортних контрактів. 

iCorn – це не просто електронна біржа гуртової торгівлі зерновими. Це сучасна торговельно-логістична екосистема, що дозволяє нам не лише обрати найвигідніший лот, безпечно та швидко законтрактуватися, але й повністю спланувати весь ланцюг постачання та відконтролювати його на кожному з етапів, фактично, в режимі реального часу, пояснює Костянтин Куфлік, партнер та керівник агробізнесу Qortia AG.

Як додають у Qortia AG, завдяки використанню платформи вже вдалося помітно оптимізувати логістичну складову, зокрема, повністю уникнути такої частої проблеми при відвантаженні зернових як простої, зробивши поставки до будь-якої точки світу більш спланованими. “Опорні цінності Qortia AG – неухильне дотримання принципів прозорості, доброчесності та відкритості у бізнесі. Екосистема iCorn цілковито суголосна нашим підходам, бо гарантує прозорий та відповідальний підхід до торгівлі, логістики та банкінга в аграрній сфері, а значить дозволяє нам забезпечувати для наших клієнтів надійні та ефективні рішення, експортуючи зернові без збоїв та затримок”, – резюмує Дмитро Яндовський, керуючий партнер компанії.

Нагадаємо, Qortia AG – швейцарська трейдингова та логістична компанія, створена у 2018 році. Спеціалізується на міжнародній торгівлі, зокрема на гуртовому експорті олійних, продуктів переробки та зернових – кукурудзи, сої, ячменя, пшениці тощо. Окрім торгівлі зерновими, Qortia AG надає транспортно-експедиційні послуги та забезпечує ефективне управління логістикою вантажів. Серед клієнтів – як дрібні та середні українські та європейські фермери, так і відомі глобальні продовольчі корпорації. Місія компанії – встановлювати міцні зв’язки між сумлінними фермерами-виробниками  та відповідальними споживачами сільськогосподарської  продукції  найвищої якості. Співвласниками Qortia AG є Костянтин Куфлік, Дмитро Яндовський та Андрій Ветряк

 

Qortia AG has implemented iCorn, an innovative grain procurement and logistics management ecosystem

Qortia AG (Switzerland), a trading and logistics company, has launched an innovative trade and logistics eco-platform, iCorn. 

The platform has already facilitated the purchase of almost a quarter of a million tons of grain and supported more than 100 export contracts. 

iCorn is not just an electronic grain trading exchange. It is a modern trade and logistics ecosystem that allows us not only to choose the most profitable lot, securely and quickly contract, but also to fully plan the entire supply chain and control it at each stage, in real time,” explains Konstantin Kuflik, partner and head of agribusiness at Qortia AG.

According to Qortia AG, the use of the platform has already significantly optimized the logistics component, in particular, completely avoiding such a frequent problem in grain shipments as downtime, making deliveries more planned to any part of the world. “The core values of Qortia AG are strict adherence to the principles of transparency, integrity and openness in business. The iCorn ecosystem is fully in line with our approaches, as it guarantees a transparent and responsible approach to trade, logistics and banking in the agricultural sector, which means it allows us to provide our customers with reliable and efficient solutions, exporting grain without failures and delays,” summarizes Dmytro Iandovsky, managing partner of the company.

Founded in 2018, Qortia AG is a Swiss trading and logistics company specializing in international trade, particularly in wholesale exports of oil products and grains, including corn, soybeans, barley, and wheat. In addition to grain trading, Qortia AG provides transport and expedition services and ensures efficient cargo logistics management. The company serves a diverse clientele, including small and medium-sized Ukrainian and European farmers, as well as well-known global food corporations. Its mission is to facilitate strong connections between conscientious farmer-producers and responsible consumers of high-quality agricultural products. Qortia AG is co-owned by Konstantin Kuflik, Dmytro Iandovskyi, and Andrii Vetriak.

 

Читайте нас у Telegram

Пов’язані теми:

Популярні новини

Підпишись на Infoindustry