Як зупинити невтомний ріст рослин в умовах літа 2020

В результаті суттєвих змін клімату по всій території України та оптимізації технології вирощування соняшника важливого значення набуває застосування регуляторів росту. Ці препарати дозволяють пристосувати фізіолого-біологічні властивості рослинного організму соняшника до конкретних умов вирощування.

Регулятор росту Брілон при застосуванні в посівах соняшника сприяє підвищенню стійкості рослин до несприятливих погодних умов за рахунок зменшення висоти рослин та потовщення клітинних стінок стебел. Крім того, препарат стимулює розвиток кореневої системи, впливає на виповненість та крупність насіння, а також збільшує урожайність. Діюча речовина Брілону – етефон у рослині рухається базипетально і розкладається на етилен та фосфорну кислоту.

Етилен, своєю чергою, виступає як інгібітор транспортування ауксинів і біосинтезу гіберелінів, що призводить до штучної регуляції ростових процесів. Необхідно враховувати, що діюча речовина має пролонгований період поглинання, при цьому вона не фотостабільна, тому досить швидко розкладається під прямими сонячними променями. Обприскування посівів соняшника необхідно проводити із фази 8 листків до утворення «зірочки» (BBCH 18-39) з нормою 0,5-1,0 л/га. Препарат Брілон сумісний із фунгіцидами та мікродобривами, проте його не можна змішувати з препаратами, що містять сірку, мідь та пестицидами із класу дитіокарбаматів. Оптимальною температурою повітря при обприскуванні препаратом є +15…+25 °С.

  За даними проведених досліджень впродовж 2019 року в різних регіонах України на різних фонах удобрення та на різних гібридах, було встановлено істотний позитивний вплив препарату Брілон на ряд морфолого-біологічних показників у порівнянні до контролю (табл. 1), а саме:
– зниження висоти рослин в середньому на 22,04 см
– збільшення діаметру стебла на висоті 50 см від поверхні ґрунту – на 0,31 см
– збільшення кореневої системи – на 2,34 см
– збільшення виповненості насіння в середині кошика – до 4,74 %
– збільшення діаметра кошика – на 2,05 см
– зниження ступеня вилягання рослин – до 7,90 %
– збільшення урожайності – на 2,96 ц/га

Табл. 1. Ефективність застосування препарату Брілон в нормі 1,0 л/га
при вирощуванні соняшника в умовах України (2019 рік)

Показник Контроль (без обробки
регулятором росту)
Брілон (1,0 л/га) ± до контролю
Загальна висота рослини, см 168,85 146,81 -22,04
Діаметр стебла на висоті 50 см
від поверхні ґрунту, см
2,58 2,89 0,31
Довжина кореневої системи, см 14,68 17,02 2,34
Виповненість насіння в середині
кошика, %
89,41 94,15 4,74
Діаметр кошика, см 17,31 19,23 2,05
Ступінь вилягання рослин, % 11,66 3,96 -7,9
Урожайність, ц/га 24,66 27,62 2,96

Незважаючи на ряд позитивних характеристик препарату, в результаті досліджень були встановлені окремі особливості, які варто відзначити, а саме: на другу добу після внесення препарату спостерігали на рослинах соняшника «опускання» листя, проте на четверту добу ріст і розвиток рослин соняшника відновлювався, і в подальшому зазначені симптоми дії на рослинах не спостерігались; застосування препарату в період поєднання декількох екстремальних факторів для рослин (засухи та приморозків, підвищених температур та суховію) є недоцільним. Тому що за дефіциту вологи та високих температурах рослина виділяє етилен самостійно, а при підвищеній температурі повітря швидкість вивільнення етилену з етефону зростає, що значно знижує ефективність препарату.

Таким чином, застосування регулятора росту Брілон у посівах соняшника допоможе повністю розкрити потенціал врожайності кожного гібрида. Надзвичайно актуальним буде застосування регулятора росту Брілон в умовах сезону – 2020 у зв’язку із випаданням надмірної кількості опадів, що сприятиме наростанню значної надземної маси, а в подальшому – зможе призвести до вилягання рослин під впливом вітрів. Також доцільним та науково-обґрунтованим є застосування Брілону на високорослих гібридах соняшника та на високих фонах мінерального живлення, особливо азотними добривами.

За матеріалами Укравіт (UKRAVIT)

Читайте нас у Telegram

Популярні новини

Підпишись на Infoindustry