Якщо гній, то органічний!

Виробництво органічної* продукції дедалі більше привертає увагу споживачів, які піклуються про своє здоров’я. За теперішнього розвитку економіки формується досить широке коло людей, готових платити більше за впевненість у тому, що споживають безпечний та якісний продукт (Стаття Марії Кучерук для журнала "Агроіндустрія", березень 2019 р.)


 

«Органік» – це ціла філософія збереження навколишнього середовища, гуманного поводження з тваринами та охорони здоров’я дітей і дорослих у гармонії з природою.

 

Родючість ґрунту

Хімічно синтезовані мінеральні добрива забезпечують лише короткочасне підвищення врожайності рослин, знижуючи одночасно обсяг гумусу в ґрунті. Для підтримання родючості ґрунтів на тому ж рівні надалі треба весь час збільшувати кількість добрив приблизно вдвічі – утричі щороку. Внаслідок цього в ґрунті відбуваються зміни, що ведуть до втрати родючості: підвищується кислотність, змінюється видовий склад ґрунтових організмів та мікрофлори, порушується кругообіг речовин, руйнується структура ґрунту, погіршуються інші його властивості.

Для попередження деградаційних процесів у ґрунтах варто використовувати натуральні органічні добрива тваринного походження: свіжий гній та перегній, компости (як монокомпонентні, так і полікомпонентні, тобто гній від різних видів тварин у поєднанні з наповнювачами – сіном, соломою, тирсою, листям, лушпинням, піском, торфом тощо), ферментовані розчини на основі екскрементів тварин.

В органічному рослинництві для збереження родючості ґрунту та збільшення врожайності, забезпечення культурних рослин елементами мінерального живлення, боротьби зі шкідниками та бур’янами активно застосовуються ефекти сівозмін, органічних добрив, сидератів, різних методів обробки ґрунту тощо.

 

Перегній має такі агрономічні властивості:

-покращує пористість ґрунту;
-підвищує здатність утримувати вологу;
-посилює фотосинтез, сприяє підвищенню врожайності сільськогосподарських культур;
-активізує ріст і розвиток рослин;
-підвищує стійкість до захворювань і уражень шкідниками;
-заселяє ґрунтовий субстрат корисною мікрофлорою;
-зменшує накопичення важких металів у продукції.

 

Гній у дефіциті

Сьогодні, на жаль, гній купити складніше, ніж мінеральні добрива. А гній від органічних тварин – й поготів! Фермери, які займаються органічним тваринництвом, зазвичай використовують гній на власних полях, де вирощується органічна продукція, для якої необхідні виключно такі добрива.

Гній є органічним добривом, що складається з екскрементів домашніх тварин. Це найвідоміше й найуживаніше в усіх країнах світу добриво упродовж усієї історії людства. Утворюється гній у процесі мікробіологічної та ферментативної переробки тваринами різних кормів. Гній як добриво є природним джерелом необхідних для рослин макроелементів азоту, калію та фосфору, а також численних мікроелементів, зокрема сірки, хлору, кремнію, вапна й магнезії.

Сьогодні, на жаль, гній купити складніше, ніж мінеральні добрива. А гній від органічних тварин – й поготів! Фермери, які займаються органічним тваринництвом, зазвичай використовують гній на власних полях, де вирощується органічна продукція, для якої необхідні виключно такі добрива.

В органічному рослинництві для збереження родючості ґрунту та збільшення врожайності, забезпечення культурних рослин елементами мінерального живлення, боротьби зі шкідниками та бур’янами активно застосовуються ефекти сівозмін, органічних добрив, сидератів, різних методів обробки ґрунту тощо.

 

Види гною

Залежно від кількості вологи в гною існує три види цього органічного добрива: підстилковий, тобто твердий, або сухий гній, вологість якого близько 80%; напіврідкий – гній вологістю до 90%; рідкий – гній, вологість якого перевищує 90%. Залежно від виду тварин розрізняють: кінський, коров’ячий, курячий, кролячий, свинячий, козячий, овечий. Кожен із них по-своєму цінний, однак під час застосування варто враховувати їх особливості.

Перепрілий гній, або перегній, є основним джерелом надходження гумусу в ґрунт.
Перегній – однорідна сипуча речовина темно-­коричневого кольору, з нейтральним запахом здорового ґрунтового субстрату. Утворюється ферментацією гною під впливом мікроорганізмів, унаслідок чого формуються гумус, гумінові кислоти і більш прості мінеральні сполуки. В 1 м³ міститься 700–800 кг перегною. Здоровий дозрілий перегній не має запаху.

 

Небезпечний гній

Чому в органічному рослинництві варто використовувати гній саме від органічних тварин?
Це тому, що гній, утворений унаслідок традиційного ведення тваринництва, багатий
залишками:
-пестицидів (інсектицидів, гербіцидів, родентицидів, фунгіцидів, акарицидів, нематоцидів);
-дезінфектантів;
-лікарських препаратів;
-антибіотиків;
-важких металів.

Використання такого забрудненого гною негативно позначатиметься на якості отриманої рослинної продукції. Тотальне застосування пестицидів як втручання в екосистему призводить до суттєвого зменшення біологічного різноманіття на планеті.
Надзвичайно небезпечним є неконтрольоване застосування профілактичних антибіотиків у тваринництві. Під час надходження з кормами антибіотики тільки частково метаболізуються в печінці тварини (30–60% введеної дози), решта –акумулюються в організмі тварин та виводяться з послідом – до 20–50%, у незмінному вигляді.

Надзвичайно небезпечним є неконтрольоване застосування профілактичних антибіотиків у тваринництві. При надходженні з кормами антибіотики тільки частково метаболізуються в печінці тварини (30-60% від введеної дози), решта – акумулюються в організмі тварин та виводяться з послідом, до 20-50% – в незміненому вигляді.

Відомо, що антибіотики, які використано у тваринництві, під час унесення з гноєм у ґрунт можуть:
-згубно впливати на мікробіоценоз ґрунту;
-потрапляти в рослини;
-накопичуватись і розповсюджуватись через ґрунт і воду.
До того ж безпосередньо у рослинництві також використовуються декотрі агрохімікати для профілактики та лікування хвороб рослин. У разі внесення забрудненого антибіотичними препаратами (АБП) посліду як органічного добрива в ґрунт небажані речовини розсіюються і переносяться водними потоками. Поступово це призводить до тотального забруднення АБП довкілля. З часом настане момент, коли кожна людина та тварина можуть отримувати постійну дозу антибіотика, не підозрюючи про це.

Отже, антибіотики потрапляють в організм людини різними шляхами (навіть без вживання їх з лікувальною метою): з водою, продукцією рослинного походження, продукцією тваринного походження. Цими же шляхами можуть надходити і резистентні мікроорганізми, що ускладнюють лікування людей подібними препаратами у разі виникнення необхідності їх застосування.

Термічна обробка практично не впливає на концентрацію бактерицидних речовин у їжі. А у ґрунті, воді та гною антибіотики зберігаються у незмінному стані більше року.

 

Ґрунти страждають від нераціонального тваринництва

Іще одним аргументом стосовно переваги органічного господарювання є негативний вплив інтенсивного та нераціонального ведення тваринництва.

Йдеться про забруднення наземних водойм, ґрунтів і ґрунтових вод твердими відходами (послідом, підстилкою, відходами інкубації, забою, трупами тварин і таким іншим) та продуктами їх розпаду; забруднення наземних водойм, ґрунтів і ґрунтових вод стічними водами, насиченими мінеральними й органічними речовинами, дезінфектантами, інсектицидами, лікарськими препаратами, нітратами тощо, що утворюються, зокрема, під час переробки продукції, миття приміщень, обладнання, зберіганні та утилізації відходів.

Отже, належна утилізація екскрементів тварин та біологічного матеріалу (побічних продуктів тваринництва) також має контролюватися як безпосередньо власниками господарств, так і на державному рівні.

Виробництво органічних продуктів потребує від фермерів усвідомлення необхідності збереження довкілля для нащадків. Водночас, щоб забезпечити рентабельність виробництва, потрібен фаховий науковий супровід для раціонального поєднання традиційних та інноваційних технологій та науково-технічних розробок.

Отже, якість рослинної і тваринної продукції нерозривно пов’язані між собою. Органічне рослинництво забезпечує тварин якісними кормами, зеленою масою тощо. А органічне тваринництво постачає повноцінне якісне та безпечне органічне добриво для підтримання родючості ґрунтів й забезпечення рослин легкодоступним.

* Термін «органічний» застосовується з деякими відмінностями у значеннях, а саме:
1) органічний продукт – як продукт сертифікованого виробництва з дотриманням законодавства України («Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції»);
2) органічне добриво – як продукт метаболізму та ферментативного й мікробіологічного розкладання біологічних речовин (субстратів) рослинного і тваринного походження;
3) органічні сполуки – клас хімічних сполук, до складу яких входять хімічні елементи карбон (С) та майже завжди гідроген (Н).

Марія Кучерук,
кандидат ветеринарних наук, консультант «Органік Експерт Консалтінг»

Стаття опублікована у журналі «Агроіндустрія», березень 2019 р.