За стійкого снігового покриву можливе підвищення чисельності та шкідливості мишоподібних гризунів

Фітосанітарний стан сільськогосподарських рослин 28 грудня 2018 року.

За даними моніторингу, проведеного державними фітосанітарними інспекторами, на переважній більшості території країни через коливання температур, опадів у вигляді дощу та мокрого снігу, перезволоження ґрунту, затоплення жилих нір, подекуди утворення льодової кірки, спостерігається послаблення живлення та пригнічення життєдіяльності мишоподібних гризунів. Відмічається загибель звірків (7-20%).
Скрізь у посівах озимих зернових та ріпаку нараховується 1-2, осередково в полях Дніпропетровської, Київської, Луганської, Херсонської областей 3 жилих колоній на гектар. Колонії мишоподібних гризунів розташовані переважно біля лісосмуг. Шкодочинність проявляється у слабкому ступені. В заселених гризунами багаторічних травах, садах, неорних землях, полях після просапних культур виявляється 2-3, в осередках Дніпропетровської, Київської, Луганської, Одеської, Сумської областей 4-5, Херсонській до 6 жилих колоній на гектарі, в одній колонії 3-8 жилих нір. У видовому складі переважають полівка звичайна, лісова та хатня миші.

У закритих стаціях мишоподібні гризуни знайдені повсюди. Процент попадання в пастки 10%, в продовольчому складі – 15%. В розмноженні приймає участь 55% самиць та 45% самців. По видовому складу переважає миша хатня. Боротьба з гризунами в зерносховищах проводиться розкладанням дозволених до використання в складських приміщеннях родентицидних принад та пастковим методом.

В подальшому загроза підвищення чисельності та шкідливості мишоподібних гризунів, передусім в озимині ймовірна в разі стійкого снігового покриву, під яким за наявності достатньої кількості корму гризуни продовжуватимуть розмноження. За установлення навіть нетривалого поліпшення умов життя, завдяки біологічній особливості до високої плодючості та спроможності до швидкої зміни фізіологічного стану, популяція гризунів поступово буде відновлювати свою чисельність.
Захисні заходи, здійснюють на площах зі щільністю гризунів понад 3-5 колоній на гектарі, через внесення в жилі нори дозволених до використання родентицидів.

Інфоіндустрія за матеріалами consumer.gov.ua