За останні роки частка біоенергетики в енергетичному балансі України зросла майже втричі

Про це свідчать дослідження Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. У структурі виробництва відновлюваних джерел енергії в Україні в 2016 році вагому частку займали біопаливо і відходи — 81%. При цьому, рейтинг енергетичних культур очолили цукрове сорго, міскантус та енергетична верба. Про це пише "Укрцукор".

Відзначається, що обсяг загального постачання первинної енергії з біопалива в 2016 році склав 2,83 млн т н. е., що еквівалентно заміщенню близько 3,5 млрд м³ газу. «У рейтингу енергетичних культур перше місце займає цукрове сорго. З 1 га можна отримати 90-100 т цукрової біомаси. До кінця вегетації в соку стебел накопичується до 16-22% цукру, що може забезпечити отримання 40-50 т/га соку і до 25-30 т/га сухої маси, використовуваної для виробництва етанолу, бутанолу та біогазу», — йдеться в повідомленні .

Цукрові буряки, при валовому зборі в 15 млн т і виході меляси в розмірі 705 тис. т, забезпечують 170 тис. т біоетанолу. При цьому, з 12,0 млн т жому можна отримати до 588 млн м³ біогазу. Загалом, середній темп розвитку сектору біоенергетики в Україні на сьогодні становить 45% на рік за показником виробництва біопалива і 35% в рік за показником загального постачання первинної енергії з біопалива та відходів.

Основним енергетичним ресурсом, який використовується в сільськогосподарському виробництві є нафта і продукти її переробки, вартість яких постійно зростає. Україна імпортує близько 73% нафти і нафтопродуктів. Імпортозаміщення та висока вартість енергетичних ресурсів зумовили пошук альтернативних джерел енергії та шляхів зменшення їх витрат.

На даному етапі в плані енергозамещення найбільш стабільним і керованим для реалізації в сучасних технологічних процесах виробництва сільськогосподарської продукції є використання енергоносіїв, вироблених за технологіями біоенергетики, у вигляді твердих, рідких і газових видів біопалива, які використовують, відповідно, для отримання теплової енергії або як пальне в двигунах внутрішнього згорання.

Інфоіндустрія