Бобові надбання компанії UKRAVIT

В останні роки бобові культури дедалі більше приваблюють аграріїв – і не лише здатністю покращувати показники родючості ґрунту, а й можли­вістю отримувати гарний прибуток. Але цей напрям має безліч особли­востей: дефіцит якісного насіння й ЗЗР, недостатня адаптованість технологій вирощування, в т. ч. систем захисту та підживлення, до ґрунтово-кліматичних умов України. Зважаючи на це, найбільший виробник ЗЗР і мікродобрив в Україні – компанія UKRAVIT, продуктовий портфель якої становлять понад 150 препаратів, розпочала фундаментальні дослідження та розробку систем захисту і позакореневого живлення основних видів зернобобових культур. (Стаття Оксани Король для журнала «Агроіндустрія», лютий 2019 р.) 

Так, з 2017 року в Україні розпочали випробування препаратів для захисту квасолі, комплексного захисту гороху озимого, а з 2018 – ведеться розробка нових рішень для післясходового захисту нуту від дводольних бур’янів. Це забезпечить поступове вдосконалення технологій вирощування. Залежно від ґрунтово-кліматичних умов, попередника та планової врожайності, у 2019 році компанія виводить на ринки новинки для комплексного захисту і підживлення сільськогосподарських культур, зокрема зернобобових.
У 2018 році UKRAVIT вдруге виступила партнером і спонсором ІІІ Міжнародної конференції «Бобові культури. Нові ринки. Нові можливості». Спільно із ГС «Співтовариство виробників і споживачів бобових України» вона заклала три великих дослідницьких демополігони – у Херсонській, Київській та Львівській областях. Також наукові дослідження проводили в Дніпровському державному аграрно-економічному університеті.

 

Фіаско посівних площ?..

Спілкуючись з аграріями із різних регіонів, доходимо висновку, що 2018 рік змусив їх відчутно замислитися про доцільність посіву бобових через низькі світові ціни. Тому можна спрогнозувати зниження посівних площ під основні культури – сою, горох. Якщо говорити про нішеві зернобобові культури, то тут можливе повне фіаско, оскільки економічна доцільність вирощування окремих культур сьогодні мізерна.
Негативно вплинули на актуальність бобових і погодні умови 2018 року – особливо на нут і сочевицю. Якраз у період формування та початку наливання бобів практично по всій території України протягом трьох тижнів йшли затяжні дощі, а нут негативно реагує на такі погодні умови. Як наслідок, відбулося зниження врожайності культури та погіршення якісних показників зерна.
Однак незважаючи на все це, соя, горох і сочевиця лишаються найбільш популярними польовими культурами серед зернобобових в українських аграріїв. Тож попит на продукти для захисту цих культур від шкідників, хвороб і бур’янів лишається сталим.

 

Захист без шаблонів

Кожна бобова культура потребує специфічного захисту. Наприклад, сою на окремих етапах росту необхідно захищати від шкідливих організмів, а найбільш відчутно на рівень її врожайності впливають бур’яни. Гороху більше дошкуляють шкідники, зокрема брухус. У захисті сочевиці на перше місце теж виходить контроль бур’янів. А якщо ми говоримо про нут, то тут проблемою є і бур’яни, й хвороби, оскільки надмірне зволоження і затяжні дощі спричинюють сильне ураження культури різними збудниками, особливо фузаріозом.
Специфічного захисту і підживлення бобових культур на всіх етапах росту і розвитку – від протруювання до збирання потребує й кожен регіон – впевнені фахівці компанії. Недоцільно використовувати єдиний шаблон для всіх регіонів, адже існують значні відмінності як видового складу бур’янів, так і особливостей розвитку, поширення та співвідношення видів хвороб і шкідників у структурі шкідливих організмів.

 

Горох озимий

Дослідження по озимому гороху проводилися в умовах Васильківського району Київської області ще з 2017 року, коли горох висівали восени, а зимував він у 2018 році. На сусідніх ділянках порівнювали озимий та ярий горох. Дозрівання гороху озимого відбулося раніше на 10–14 днів, але все ж таки погодні умови підвели. Наприклад, весною горох озимий «підмерз»: оскільки відбулося поновлення вегетації, а потім вдарили приморозки, верхні листочки під впливом понижених температур призупинили ріст, і на рослинах спостерігались візуальні симптоми пошкодження. Тому вищу врожайність все ж показав горох ярий. Цікаво, що за однакових ґрунтово-кліматичних умов і при використанні ідентичних агротехнічних прийомів, систем захисту і під живлення, на демополі Херсонщини UKRAVIT отримав найвищу врожайність гороху сорту Царевич – на рівні 2,32 т/га.
Залежно від можливостей господарства, організації сівозміни, техніки та інших факторів, посів гороху під зиму має певну доцільність. Системи захисту гороху озимого та ярого подібні. Єдина відмінність – в застосуванні ґрунтових гербіцидів: їх потрібно вносити восени, а також додати одну фунгіцидну обробку в осінній або у ранньовесняний період. Загалом успіх перезимівлі гороху озимого залежить від стадії росту рослин перед входом в зиму і погодних умов (наявність снігового покриву, низьких температур, відлиги тощо).
У 2019 році компанія UKRAVIT планує більше досліджувати сочевицю та нут, а саме – нові діючі речовини та їх комбінації для комплексного захисту цих культур, грунтуючись на світовому досвіді.

 

Контроль бур’янів у посівах сочевиці

Сочевиця вважається однією з найбільш популярних нішевих зернобобових культур. Однак не всім аграріям вдається успішно її вирощувати. Система захисту, а саме – контроль бур’янів у посівах сочевиці є набагато складнішим і більш вимогливим порівняно з соєю чи горохом, незалежно від сорту. Та незважаючи на те, що сочевицю складно назвати культурою, високий урожай якої легко отримати, вона досить приваблива з економічної точки зору.
Компанія UKRAVIT провела ґрунтовні дослідження застосування післясходових гербіцидів для контролю дводольних бур’янів. Якщо характеризувати погодні умови Херсонщини 2018 року, то спостерігався катастрофічний дефіцит ґрунтової вологи, що негативно відобразилося на ефективності дії ґрунтових гербіцидів в порівнянні до інших регіонів. Найвищу врожайність вдалося отримати по сорту сочевиці Лінза (в Україні вирощують сорти переважно іноземної селекції, хоча є й окремі цікаві варіанти вітчизняної селекції, подекуди трап­ляються й сорти стійкі до гербіцидів хімічної групи імідазолінони).
На Київщині в польових умовах демонстрували ефективність власної комплексної системи захисту сочевиці – від протруювання насіння до повного контролю бур’янів, шкідників і хвороб засобами захисту рослин та мікродобривами UKRAVIT.

В Дніпропетровській області перед науковцями аграрно-економічного університету стояли чіткі завдання: дослідити, як ґрунтові, так і страхові гербіциди в посівах сочевиці. У дослідах випробовували закордонну практику роздільного внесення препарату «Пікадор», який містить у своєму складі діючу речовину імазетапір, по 0,35 л/га, починаючи з 6 листків і закінчуючи фазою 10 листків, з інтервалом 4-5 діб, що дозволило позбутися небажаних дводольних видів бур’янів, в порівнянні з іншими варіантами. І компанія UKRAVIT довела, що в умовах 2018 року найвищий рівень врожайності отримали саме при такій схемі. Але були й певні недоліки – зокрема, прояв фітотоксичності щодо до сочевиці. Звісно, однорічні дані не дозволяють у повній мірі робити висновки. Тому випробування триватимуть і в поточному році.
У 2019 році компанія UKRAVIT планує більше досліджувати сочевицю та нут, а саме – нові діючі речовини та їх комбінації для комплексного захисту цих культур, базуючись на світовому досвіді.

 

Дощ і град – не завада квасолі

Цікаві результати отримали у виробничих умовах на дослідній локації у Київській області в посівах бобових культур. Погодні умови, порівняно із тими, що склалися цього року на Херсонщині, були кращими: рівень вологи був набагато вищим. Хоча була інша проблема: в кінці червня – на початку липня, коли підходив час збирання, близько трьох тижнів стояла дощова погода, що не давало змоги вчасно зібрати врожай. Інша прикрість – град, який випав на Київщині 19 червня. В результаті квасоля і соя були настільки понівечені, що постало питання про доцільність їх подальшого вирощування. Але посіви залишили, підживили й отримали результати, незважаючи на пошкодження. Якщо говорити про квасолю, зокрема квасолю чорну, то її врожайність сягнула 2-3 т/га.
По сої в загальному, без розбивання на сорти, отримано врожайність 2,4 т/ га – це при тому, що надії на врожай майже не було.

Комплексна система захисту та підживлення сочевиці

Якщо у 2017 році UKRAVIT акцентувала увагу переважно на дрібноділянкових дослідах стосовно квасолі, щоб приблизно підібрати найбільш оптимальні варіанти, то вже у 2018 році на Київ­щині були закладені поля по 1-1,5 гектарів, досліджені виробничі, комплексні системи захисту та підживлення, які передбачали процес від протруювання насіння до збирання врожаю. Тому ті аграрії, які відвідували «Дні поля», приїжджали побачити виробничі поля та мали змогу наочно оцінити дію препаратів у комплексних рішеннях.
Результати врожайності є, і не гірші, ніж у попередні роки. Ці результати – очікувані, і вони підтвердилися. Для клієнтів вже є готові рішення, залежно від розподілу ґрунтово-кліматичних зон.
Зважаючи на тенденції культивування квасолі, в Україні цій культурі відводять значні площі; її будуть сіяти, бо тут є ринок збуту
й приваблива цінова політика.

З «бобових» новинок на 2019 рік компанія UKRAVIT для контролю справжніх і несправжніх грибів виводить на ринок двокомпонентний протруйник Каріоліс. Екзор – протруйник для контролю ґрунтових та ранньопісля­сходових шкідників. І третій продукт – це двокомпонентний фунгіцид Захисник Екстра.

 

Правда про нут

Систему захисту та підживлення демонстрували також для нуту – від протруювання до збирання. Як відомо, контроль злакових однорічних і багаторічних бур’янів на сьогодні не є проблемою в посівах бобових та інших широколистих культур – головну проблему становлять саме дводольні бур’яни. Тому на всіх трьох культурах – гороху, сочевиці, нуті – застосували гербіциди, в першу чергу, орієнтовані на контроль дводольних видів бур’янів. В умовах Херсонської області у 2018 році найвищий рівень врожайності було отримано із сорту нуту Одісей.
Якщо говорити про нут, то демонстраційні посіви цієї культури часто відрізняються недостатньою густотою стояння в порівнянні з іншими бобовими. Це відбувається через те, що у більшості наукових установ на сьогодні немає сучасної посівної, збиральної та іншої техніки для догляду за специфічними посівами, щоб правильно і вчасно виконувати технологічні операції. Зокрема, через посів сівалкою «Клен», яка не забезпечила оптимальної глибини та густоти, отримали, як кажуть, «рвані» сходи.
Система захисту нуту від компанії UKRAVIT вже підібрана та перевірена на виробництві. Чи розширювати сферу застосування препаратів на цю культуру, чи є в цьому доцільність, чи будуть розвиватися й збільшуватися посівні площі нуту, яких не так багато в Україні, – точно підкаже 2019 рік. Адже можна витратити кошти на розширення сфери застосування, а посівні площі будуть зменшуватися. Тому цей рік стане для компанії UKRAVIT певним індикатором у прийнятті рішення.

Врожайність зерна сочевиці залежно від ґрунтових і страхових гербіцидів, т/га

Однак нові діючі речовини для захисту нуту вже тестуються, і ці дослідження триватимуть у поточному році. Але це – внутрішні досліди компанії, і вони не розголошуються. Певні препарати вже «відпали» – вони не показують очікуваного результату, необхідного для агровиробника. Але є й такі, над якими працюватимуть й надалі.

 

Вихід машу

У 2019 році серед цікавих нішевих культур групи зернобобових можна відзначити маш. Посівні площі машу в Україні, можливо, будуть зростати. Якщо порівнювати маш із сочевицею та нутом, ця культура є менш примхливою. А її система захисту подібна до квасолі.

До планових дослідів компанії UKRAVIT маш поки що не включено – у 2019 році ця культура ще під питанням. Для посівів машу необхідно розглядати південні регіони: Херсонщину, Миколаївщину, Одещину.

 

Новинки 2019

З «бобових» новинок на 2019 рік компанія UKRAVIT для контролю справжніх і несправжніх грибів виводить на ринок двокомпонентний протруйник «Каріоліс». Для контролю ґрунтових та ранньопіслясходових шкідників – протруйник «Екзор». І третій продукт – це двокомпонентний фунгіцид «Захисник Екстра», з двома діючими речовинами із різних хімічних класів для контролю основних хвороб зернобобових: борошнистої роси, фузаріозу, антракнозу, аскохітозу.
Важливим чинником для отримання гарного врожаю зернобобових культур, наголошують в UKRAVIT, є ретельний підбір оптимальних попередників. При невдалому виборі на полях виникають так звані «смуги післядії». Тому квасолю, сочевицю, нут особливо важливо висівати після тих культур, на яких застосовували винятково препарати, що не проявляють довготривалу або дуже жорстку післядію.
Свою специфіку культивування зернобобових також мають й регіони – особливо Південь, визнаний зоною ризикованого землеробства. Аграрії свідчать, що ґрунтові гербіциди у більшості випадків можуть не виправдати очікування через відсутність ґрунтової вологи. Щодо Центральної України, то чим далі на північ і захід, тим вищу ефективність показують ґрунтові гербіциди – через наявність достатньої кількості ґрунтової вологи. Тому тут варто робити акцент на правильному підборі страхових гербіцидів.
Компанія UKRAVIT постійно розширює географію досліджень та буде приєднуватись до кола наукових установ для співробітництва, спільно досліджувати нові розробки, вдосконалювати системи захисту та максимально адаптувати їх до конкретних умов кожного господарства.

Оксана Король
за виступом Олександра Мигловця, керівника відділу розвитку продуктів та сервісів ЗЗР компанії UKRAVIT на ІІІ Міжнародній конференції «Бобові культури. Нові ринки. Нові можливості»

Стаття опублікована у журналі «Агроіндустрія», лютий 2019 р.