Дослідження впливу протруйника на енергію проростання насіння кукурудзи. Переваги і недоліки

Протруювання насіння — важливий лікувально-профілактичний захід у системі захисту рослин зернових культур. Зазвичай, патогени, які вражають зерно, можуть знаходитися в його середині та на поверхні. Значним джерелом інфекції, безумовно, є ґрунт. Щоб уберегти проростаюче насіння й молоду рослину від цих патогенів, необхідно проводити протруювання насіння. Діючі речовини в протруйниках повинні запобігти ураженню насіння ззовні. А якщо інфекція знаходилась на поверхні насіння або в його середині, то знешкодити її там.

І якщо раніше протруйники використовували тільки з метою знищення грибковихих інфекцій, то зараз з’являються нові препарати для обробки насіння, мета яких — знищення ґрунтових шкідників та шкідників сходів.

Застосування хімічних протруйників насіння перед посівом, крім позитивних характеристик, має низку специфічних особливостей.

Найголовнішою проблемою в технології протруєння насіння перед посівом є те, що цей спосіб захисту рослин істотно знижує енергію проростання, а також схожість насіння.

Проблема зниження енергії проростання рослин унаслідок застосування хімічних протруйників насіння перед посівом особливої актуальності  набуває в зоні недостатнього та нестійкого зволоження, зокрема в роки з дефіцитом грунтової вологи на час сівби. Фактично, за висіву протруєного насіння у напівсухий грунт його енергія проростання та схожість знижуються, порівняно з варіантами, де застосовують сівбу непротруєним насінням. Натомість у протруєного насіння є і свої переваги: за тривалого перебування у грунті й дефіциту вологи воно здатне довше залишатися неушкодженим збудниками хвороб та шкідниками порівняно з непротруєним.

Ефективність застосування протруйника насіння перед посівом визначається погодними умовами, які складаються на час сівби та загальним фітосанітарним станом поля та якістю насіннєвого матеріалу.

 

Якість посівного матеріалу

Насіння повинно відповідати вимогам ДСТУ 2240 1993 «Насіння сільськогосподарських культур. Сортові та посівні якості. Технічні умови» та ДСТУ 4138 2002 «Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості». Переконайтеся, що сертифікат є чинним (не прострочений). Вимоги до кондиційного насіння різняться, залежно від культури, але основними показниками є: чистота насіння, сортова чистота, схожість, % ураження хворобами, вологість насіння.

Невідповідність вимогам державних стандартів унеможливлює використання такого посівного матеріалу. Окрім того, відхилення від деяких норм стандартів може призводити до погіршення якості обробки насіння протруйником чи збільшення норми витрати. Наприклад, занадто низька маса 1000 зерен чи підвищена плівчастість насіння сприяють нерівномірному розподілу протруйника по поверхні насінини і вимагають збільшення об’єму робочого розчину при протруюванні.

 

Дослід був закладений методом рядків.

Суть досліду – визначити яким чином протруювання перед посівом впливає на енергію проростання та схожість у лабораторних умовах, пізніше —  у польових ( при прогріванні грунту до 10-12 С на глибині сівби насіння).

 

Дослід був проведений на аерованих грунтах чорноземного походження, з рН грунтового розчину притаманного для вирощування кукурудзи (5,5-7,0). Для протруювання використовували протруйник інсектицидної дії Круїзер (д.р. – тіаметокскам, 350 г/л).

 

Гібрид ДКС 4014

Контроль (без обробки протруйником)
Протруйник інсектицидної дії Круїзер 350
Спостреження: гібрид ДКС 4014 у лабораторних умовах показав кращу схожість, на контролі (100 %), ніж протруєне насіння (98 %). Насіння проростало швидше на контрольному зразку.

Середня лабораторна схожість по гібриду – 99 %.

 

Гібрид ДКС 3811

Контроль (без обробки протруйником)
Протруйник інсектицидної дії Круїзер 350 FS
Спостреження: гібрид ДКС 3811 у лабораторних умовах показав кращу схожість, на контролі (99 %), ніж протруєне насіння (95 %). Протруєне насіння проростало на однаковому рівні з контролем.

Середня лабораторна схожість по гібриду – 97 %.

 

З досліду виходить, що насіння кукурудзи не оброблене протруйником мало дещо вищу енергію проростання порівняно з протруєним. За схожістю особливо значної різниці не спостерігалося. Лабораторні досліди були перенесені у польові умови, задля подальшого спостерігання за ростом і розвитком рослин кукурудзи .

 

Головним аргументом на користь застосування протруєння насіння перед сівбою є те, що за цього агрозаходу відбувається стабілізація формування врожайності за несприятливих умов – поганий попередник, мінімальний обробіток та інше. При цьому в роки з епіфітотійними та епізоотійними спалахами окремих хвороб та шкідників рослин доцільність застосування обробки насіння зростає в рази. Також встановлено, що для підвищення ефективності хімічного протруєння насіння перед посівом, зокрема для подолання пригнічення рослин у період сходів, до протруйників насіння слід додавати регулятори росту й розвитку рослин, які сприяють підвищенню енергії проростання та забезпечують вищу врожайність.

 

В лабораторних і польових дослідах досліджували вплив різних концентрацій біологічно активних речовин, протруйників та їх композицій на лабораторну і польову схожість насіння, розвиток рослин на початкових стадіях розвитку. Встановлено, що застосування протруйників може не зменшувати енергію проростання насіння, але біологічно активні речовини стимулювали цей показник. Застосування гумінових стимуляторів росту сприяло як збільшенню показника енергії проростання, так і інтенсифікації процесів росту та розвитку рослин.

 

 

Інфоіндустрія

аналітик Тетяна Алексеєва