Еволюція сортових рослинних ресурсів

Сорт – необхідна та незамінна ланка комплексу заходів, спрямованих на збільшення виробництва високоякісної продукції, а також фактор пом’якшення впливу екстремальних умов погоди.

Історія минулого та сьогодення свідчать, що тільки на основі нових сортів можливий прогрес у галузі рослинництва.

Сорт є надійним і економічно вигідним фактором підвищення врожайності культури за будь-якої технології вирощування. Сучасні сорти та гібриди повинні максимально відповідати сучасним технологіям вирощування та бути конкурентоспроможними.
Впровадження у виробництво нових, кращих сортів забезпечує ріст врожайності, підвищення адаптивності рослин до несприятливих умов середовища, стійкість до шкідників і хвороб, збільшення виходу та поліпшення якості продукції, розширення можливостей механізації посіву, догляду за культурами та збирання врожаю.
Світова практика і дані науково-дослідних установ свідчать, що в загальному підвищенні врожайності польових культур на частку сорту доводиться від 25 до 50%.
Згідно з чинним законодавством України на її території мають право на поширення сорти, занесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних до поширення в Україні (далі – Реєстр). Забезпечення функціонування та ведення Реєстру покладено на Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Наразі в структурі Реєстру об’єднано 13 груп, а саме: виноград, декоративні та лікарські, плодові та ягідні, бобові, буряк, злаки, картопля, кормові, круп’яні, овочеві, олійні та прядивні, сільськогосподарські інші, інші. До складу цих груп входять 332 ботанічні види.

Станом на 20 грудня 2018 року до Реєстру сортів рослин включено  11094 сортів, що  54 % більше в порівнянні з 2004 роком, коли до Реєстру сортів рослин було включено 5981 сортів.

Рішенням Ради ОЕСР від 16 листопада 2009 року Україна приєднана до Насіннєвих схем OECР по зерновим, кукурудзі та сорго, що сприяло  окрім  реєстрації сортів (гібридів)  розпочали  реєструвати  батьківські компоненти.  Пік  їх реєстрації припадає на 2009-2010 роки.

З 2010 року спостерігається стрімке зростання кількості сортів іноземної селекції в Реєстрі: це стосується соняшника, кукурудзи та сої, натомість кількість сортів вітчизняної селекції впродовж останніх років значно знижується.

Використання нових високопродуктивних сортів та гібридів є одним із економічно найефективніших способів підвищення врожайності, забезпечення її стабільності та поліпшення якості зерна.

Інфоіндустрія