ФАО провела тренінг в Ізюмському районі на Харківщині

Аби допомогти Україні виконати її зобов’язання досягти до 2030 року нульового рівня деградації ґрунтів, FAO реалізує проект «Інтегроване управління природними ресурсами деградованих ландшафтів лісостепової та степової зон України», який реалізуватиметься у формі тренінгів, котрі популяризуватимуть методи сталого ведення сільського господарства, в тому числі: мінімальний обробіток ґрунту, постійний ґрунтовий покрив залишками рослин і мульчою, сівозміну й біорізноманіття, а також відновлення захисних лісосмуг.

Один із таких тренінгів на тему: «Сівозміна в умовах Степу на сході України» відбувся в 16 травня на базі ТОВ «Югран», що в Ізюмському районі Харківської області.  Практичне заняття відкрив фахівець ФАО Олександр Журавель. «Маємо відпрацювати грунтозахисні технології для конкретних регіонів» — сказав він.

Доцент ХНАУ ім. В.В. Докучаєва Сергій Кудря ознайомив учасників тренінга з результатами досліджень науковців щодо ролі сівозмін у сучасному землеробстві. Ступінь їх упливу на врожай становить 70-100%, тоді як технологій обробітку ґрунту – 15%, систем захисту від бур’янів, шкідників і хвороб – до 25%, систем живлення – 25-30%, нових гібридів і сортів – 30-40%. За висновком науковця у цій сфері спостерігаються доволі тривожні тенденції. Серед них зменшення кількості культур у структурі посівних площ; збільшення долі прибуткових культур(частка соняшника в окремих господарствах до доходить до 70%), різке зменшення частки так званих «неліквідних» культур; скорочення ротації сівозмін і строків повернення культур на попереднє місце; максимальне насичення структур посівних площ зерновими культурами та соняшником; залежність динаміки зміни структури посівних площ від цін та погодних умов; зменшення площ кормових культур у 5,1 рази (або їх відсутність); скорочення частки, або й повна відсутність традиційних попередників (чистих парів, однорічних та багаторічні трав); зміна погодних умов, а відповідно строків сівби озимих культур; поява нових знарядь і технологій, зокрема безпосередньої сівби.

Наслідком цього є погіршення фітосанітарного стану полів (бур’яни, шкідники, хвороби), підвищення витрат на захист, живлення. На думку науковця, ті вигоди, які одержав аграрій від реалізації продукції так званих кон’юнктурних культур тут же втрачаються за рахунок перевитрат на ЗЗР та міндобрива. Але найгірше те, що завдається непоправна шкода головному національному багатству держави – землі.

Науковець також запропонував так звані компромісні короткоротаційні системи, які можна застосовувати у Степу. 5-ти пільна: Зернобобові культури; озимі; буряк цукровий (або інші просапні культури); ярі зернові культури; соняшник.           4-пільна: чина або інші бобові культури; озима пшениця; буряк цукровий(або кукурудза, ріпак, круп’яні, ячмінь ярий).

Інфоіндустрія