На Кіровоградських полях очікується нашестя гризунів

На початку вересня поточного року відмічалася велика кількість гризунів у місцях резервацій:незораних площах з-під соняшнику, кукурудзи, цукрових буряків, стерні.

За сприятливих кормових і погодних умов у місцях резервацій мишоподібні гризуни можуть масово розмножуватись і періодично заселяти посіви озимих, багаторічних трав, ріпаку, тому дуже важливо проводити боротьбу з гризунами саме в цих місцях.

Існує висока ймовірність того, що в подальшому щільність розселення мишоподібних гризунів зростатиме. Тому необхідно проводити систематичне обстеження, визначати видовий склад мишоподібних гризунів для проведення ефективного та вчасного захисту посівів з метою збереження врожаю озимих культур.

Своєчасне проведення оранки на зяб з обертанням скиби грунту на глибину 25-30 см у місцях резервації знищує близько 70-75% полівок. Збирання врожаю без втрат позбавляє гризунів корму і надійного сховища, що також є стримуючим фактором у розповсюдженні мишоподібних гризунів.

Ефективним методом боротьби з гризунами є застосування родентицидів, які обов’язково повинні бути дозволені до використання згідно з «Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

Але найбільш безпечний та ефективний спосіб позбутись мишей — внесення препарату зерновий бактороденцид, що являє собою сипучу зернову масу з відносною вологістю 52-56%, оброблену бактеріями мишачого тифу. Бактороденцид абсолютно не шкідливий для людей і домашніх тварин, не викликає подразнень і алергічних реакцій, не здійснює шкідливої дії на ґрунт і рослини, є екологічно чистим препаратом, що діє тільки на мишовидних гризунів. Миша з’їдає препарат, заражається бактеріями і, повернувшись до себе в колонію, передає їх усім іншим мишам.

Восени захист посівів озимини, багаторічних трав від мишоподібних гризунів проводять за наявності 3-5 жилих колоній на гектар.

Метою захисту озимих зернових, ріпаку і багаторічних трав має бути зниження кількості шкідників до економічно та господарсько невідчутних рівнів. Хімічні обробки треба проводити відповідно до економічних порогів шкодочинності, суворо дотримуючись техніки безпеки.

Регулярні обстеження та вчасний захист дадуть змогу запобігти ускладненню фітосанітарного стану й посприяють успішній зимівлі озимих культур.

Інфоіндустрія за матеріалами kr.consumer.gov.ua