Ольга Ходаківська: «Визначити чітку мету подальших земельних перетворень»

Запровадження абсолютно ліберального ринкового обігу земель в нинішніх умовах несе в собі ризики олігархізації та земельної спекуляції, зазначила завідувач відділу земельних відносин та природокористування Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», д.е.н. Ольга Ходаківська.

На її думку, серед переваг цієї моделі – реалізація прав власності на земельні ділянки власниками земельних паїв, оборот капіталу та його вливання в аграрну сферу, а також пожвавлення в усіх сегментах земельного ринку. Але запровадження цієї моделі призведе до неконтрольованої спекуляції на земельному ринку та знецінення земельних ділянок на початковому етапі запуску обігу земель, що відбудеться, навіть, попри окремі запобіжники.

Хоча власники земельних паїв, які хочуть їх продати, зможуть отримати свою одноразову вигоду від запровадження ліберального ринкового обігу земель, основними вигодонабувачами будуть представники крупного капіталу та спекулятивний капітал, у т.ч. іноземний.

Вибудовуючи модель ринкового обігу сільськогосподарських земель, необхідно відійти від неоліберальних доктрин та визначити чітку мету подальших земельних перетворень. Запровадження ринку земель заради самого ринку (купи-продай) – ціллю бути не може. Виходячи з реалій сьогодення, це має бути пошук ефективного господаря, пошук ефективних шляхів і механізмів збереження й розвитку українського села та  формування спроможних територіальних громад. Вибудовуючи модель ринкового обігу земель, слід дивитися у майбутнє, відштовхуючись від українських реалій та сучасних світових тенденцій, а не керуватися застарілими неоліберальним догмами, які не працюють у таких країнах, як наша, підсумувала Ольга Ходаківська.

Інфоіндустрія