«Сумихімпром» представив нову марку добрив — NPS 18:20+14

З 01 березня 2020 року цех гранульованого суперфосфату розпочав випуск нової марки складних мінеральних добрив NPS 18:20:14. 

 

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» – одне із базових під­приємств України, яке виготовляє складні мінераль­ні добрива.  В його асортименті можна знайти мінеральні добрива з вмістом трьох основ­них поживних елементів (NPKS 10:26:26:1, NPKS 15:15:15:8, NPKS 12:24:12:8, NPKS 8:24:24:4, NPKS 10:20:20:6, NPKS 4:20:20:4, NPKS 5:16:35:1, NPKS 8:19:29:3), а також добрива додатково збагачені бором (NPKS 14:23:14:7+В та NPKS 14:18:18:6+В). Широкий асортимент марок доповнюють високоя­кісні мінеральні добрива з вмістом двох основних поживних елементів (NPS 10:40:5, NPS 16:20:14, NPS 20:20:12 та NPS 12:24:12). Зважаючи на потреби споживача, фахівці підприємства намага­ються знаходити нові технології виробництва, ро­зробляти нові марки, які забезпечать високу ефек­тивність урожайності.

 

Березень 2020 року також ознаменувався новим досягненням підприємства. Фахів­ці «СУМИХІМПРОМ» проводять промислові ви­пробування нової марки складного мінерального добрива NPS 18:20:14.

 

Добриво «Суперагро» NPS 18:20:14 характе­ризується повною відсутністю вільної кислот­ності, що дозволяє використовувати його на будь-яких видах ґрунту для основного припосівно­го внесення, а також для підживлення рослин. До­бриво може застосовуватися в умовах захищеного ґрунту разом з азотними і калійними добривами. На основі даної марки готуються будь-які марки тукосумішей. Дози внесення сірковмістного до­брива встановлюються з урахуванням забезпече­ності ґрунту поживними елементами і планова­ного врожаю.

 

Мінеральне добриво «Суперагро» NPS 18:20:14 окрім основних поживних речовин містить сір­ку, яка сприяє синтезу протеїнів і забезпечує протікання ряду окислювально-відновних процесів. На відміну від інших виробників, «Суперагро» NPS 18:20:14 ПАТ «СУМИХІМПРОМ» містить не біль­ше 1% води, що з урахуванням проведення поверх­невого обробітку гранул антизлежуючими препа­ратами, забезпечує повну розсипчастість добрива (навіть при тривалих термінах зберігання). Крім того в ПАТ «СУМИХІМПРОМ» реалізується про­цес одночасної грануляції і сушки, що дозволяє от­римувати добре обкатані гранули сферичної фор­ми з відмінними показниками міцності.

 

Нині про­дукція виго­товляється під наглядом усіх необхідних фахівців під­приємства. Персонал осво­ює регулю­вання тех­нологічного процесу, прово­дять оцінку тех­ніко-економіч­них показників.

 

Інфоіндустрія за матеріалами sumykhimprom.com.ua