«Сумихімпром» визнав, що у першому кварталі 2019 р. стикнувся із труднощами збуту

Труд­нощі, які виникли зі збутом міндобрив у 1 кварталі, призвели до збільшення не відвантажених залишків добрив на складах, повідомив на своєму сайті український завод "Сумихіпром". На очній оперативній нараді начальник ВЕП та АГД Людмила Давидова повідомила основні показники виробництва за перший квартал 2019 року. 

 

Коефіцієнт завантаження всіх виробничих потуж­ностей підприємства за перші три місяці роботи склав 48,8%. Фактично за перший квартал поточного року нам вдалося виготовити 9,5 тис. тонн – двоокису ти­тану, 43 тис. тонн – мінеральних добрив, 73 тис. тонни – сірчаної кислоти, 14 тис. тонн – сульфату заліза.

 

У порівнянні з 1 кварталом 2018 року підприємство зменшило вироблення продукції по цехах, що виро­бляють напівфабрикати (ЦФК і Коагулянт) і двоокису титану. По інших позиціях обсяги виробництва про­дукції перевищили показники минулого року, в тому числі по мінеральних добривах на (+ 4%). Однак, труд­нощі, які виникли зі збутом міндобрив у 1 кварталі, призвели до збільшення не відвантажених залишків добрив на складах.

 

Обсяг виробництва товарної продукції за І квартал в діючих цінах склав – 531 млн. грн., що на 26 млн. грн. менше, аніж в аналогічному періоді минулого року. Падіння обсягів виробництва відбулося через зни­ження обсягів в натуральному вираженні, збільшення вартості переробки сировини. Але якщо в цілому оха­рактеризувати витратну частину бюджету підприєм­ства, то витрати в І кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилися на 59 млн. грн. Загалом на даний момент виробнича діяльность підприємства демонструє позитивний ре­зультат.

 

Фонд оплати праці за 3 місяці 2019 року збільшився на 18 млн.грн. і склав 110 млн. грн. без нарахувань. У порівняні з аналогічним періодом 2018 року це на 19,9% більше. Збільшення фонду оплати праці пояс­нюється зростанням чисельності персоналу та підви­щенням рівня заробітної плати, яке відбувалося про­тягом усього 2018 р. Фонд основної заробітної плати збільшився на 12 млн.грн. або на 121,5%, додаткової – на 18,3% або на 6 млн.грн., при цьому сума заохочу­вальних та компенсаційних виплат зменшилася на 2, 6 тис.грн. або 0,4%.

 

За звітний період заробітна плата працівникам під­приємства виплачувалась регулярно два рази на міся­ць у строки, встановлені чинним законодавством.

 

На пільги і гарантії за 3 місяці 2019 року витрачено 2,2 млн.грн. При цьому всі соціальні зобов’язання ко­лективного договору виконані в повному обсязі (168 тис. грн. – оплата пільгових відпусток по вагітності, 109 тис. грн. – надання матеріальної допомоги на по­ховання; 511 тис. грн. – виплати працівникам на оздо­ровлення).

 

Інфоіндустрія за матеріалами sumykhimprom.com.ua