Видатки ДП «Укрхімтрансаміак» вдалося суттєво оптимізувати завдяки переходу на модель планування, що побудована на принципах системного підходу

У травні ц.р. відбулася виробнича нарада, на якій розглядалися питання щодо вдосконалення системи планування роботи ДП «Укрхімтрансаміак» та його структурних підрозділів – Миколаївського та Придніпровського управлінь магістрального аміакопроводу. Серед іншого, окрім захисту проектів планів управлінь, було затверджено перехід на нову модель планування, впровадження якої впродовж останніх трьох місяців засвідчило її ефективність.

Відтак, згідно з вимогами нової моделі планування, керівники управлінь ДП «Укрхімтрансаміак» щомісяця надають оперативну інформацію з подальшими детальними поясненнями щодо нагальних потреб служб, які входять до складу управлінь – служби головного енергетика, головного метролога, головного механіка, виробничо-технічного відділу, служби охорони праці та служби автотранспорту, служби матеріально-технічного забезпечення

«Формат виробничого планування, який започаткувало нове керівництво ДП «Укрхімтрансаміак», дає змогу максимально збалансувати бюджет, чітко контролюючи загальні потреби та очікувані фінансові результати», — вважає начальник Миколаївського управління Дмитро Бабченко.

Такої ж думки дотримується начальник Придніпровського управління Микола Колесник: «На сьогодні ми маємо чітко урегульовану систему взаємодії ДП «Укрхімтрансаміак» зі структурними підрозділами-управліннями та відпрацьований алгоритм оптимізації фінансування витрат. Як результат – збалансування джерел надходження коштів та їх раціональний розподіл».

Інфоіндустрія за матеріалами прес-служби ДП «Укрхімтрансаміак»