Ю. Лупенко: «Сільське господарство має бути багатофункціональним»

Стратегія розвитку сільського господарства України пов’язана із багатоукладністю та багатофункціональністю галузі, таку точку зору висловив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, виступаючи на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми аграрної економіки: теорія, практика, стратегія», яка відбулася у Подільському державному аграрно-технічному університеті.

У своїй доповіді «Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору України» директор він презентував основні складові подальшого розвитку аграрного устрою, який базується на розробленій науковцями Інституту аграрної економіки Стратегії розвитку сільськогосподарського виробництва України на період до 2025 року. Вони, за словами науковця, включають багатофункціональність сільського господарства, земельний устрій із запровадженням ринкового обігу земель, багатоукладність організаційно-правових форм сільгоспдіяльності та інтеграційну багатоукладність.

У цьому контексті основні завдання аграрної економічної науки полягають у здійсненні оцінки ризиків та можливих наслідків різних сценаріїв розвитку; поточному, середньостроковому та стратегічному прогнозування; розробці стратегії розвитку та її механізмів, а також забезпеченні проведення прикладних розробок – інвестиційних проектів, моделей, форм тощо, підсумував Юрій Лупенко.

На конференції, яка була присвячена 45-річчю створення економічного факультету університету, також виступили академік-секретар відділення аграрної економіки і продовольства НААН, академік НААН Петро Саблук, головний науковий спеціаліст відділу підприємництва, кооперації та агропромислової інтеграції Інституту аграрної економіки, академік НААН Микола Малік, головний науковий спеціаліст відділу фінансово-кредитної та податкової політики Інституту аграрної економіки, д.е.н. Степан Навроцький.

Учасники заходу обговорили актуальні питання розвитку аграрної економіки, а також обмінялися думками щодо шляхів підвищення економічного розвитку України.

Інфоіндустрія