Ринок сортів пшениці м’якої озимої в Україні: стан та перспективи

В умовах розвитку ринкових відносин в Україні основною зерновою продовольчою культурою, що складає важливий експортний потенціал країни є озима пшениця. В Україні право на поширення, тобто бути на ринку, можуть лише сорти занесені до Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні (надалі – Реєстр).

Всього у Реєстрі станом на травень 2018 року налічується 452 сорти пшениці м’якої озимої із них вітчизняної селекції 336 сортів та іноземної 116 із  них включено до реєстру у 2018 році 43 сорти.

У порівнянні з переліком сортів, які були включені до Державного реєстру  у 1990 році, помітне  як суттєве збільшення кількості сортів, дозволених до вирощування (у 10 разів), так і зростання відсотку сортів з показниками якості сильних  та цінних пшениць.

Зокрема, в реєстрі сортів налічується 200 сортів, які відносяться до сильних та 178 до цінних, а також є два сорти кондитерського напряму використання.

 Слід відмітити, що у 2016 році було вперше включено до Реєстру два гібриди пшениці м’якої озимої  іноземної селекції це гібрид ХЮЛЮКС та ХЮБЕРІ компанії Заатен-Юніон.

Ринок сортів пшениці м’якої озимої в Україні іноземні селекційні компанії почали освоювати з 2005 року, активно з 2010 про що  свідчить збільшення кількості сортів рослин  в реєстрі.

 Урожайність сортів пшениці зросла з 3,3 до 8,4 т/га, але потенціал продуктивності у виробництві реалізується не більше, ніж на половину.

До Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2017 рік було включено 286 господарств, які займались виробництвом насіннєвого матеріалу пшениці м’якої озимої,  зокрема найбільша кількість зосереджена у Одеській області – 27, Київській – 25, Харківській – 23, Полтавській – 22, Херсонській – 21, Дніпропетровській  – 21, Миколаївській – 19, Вінницькій –17 та Запорізькій 15.

Слід звернути увагу, що із 452 сортів пшениці м’якої озимої  за винятком 43 сортів, які включені до Реєстру у 2018 році, ринок сортів пшениці м’якої озимої, зокрема сертифікованим насінням був представлений у 2017 році двісті двома сортами.

Найбільш популярні  були такі сорти: Богдана, Колоніа, Кубус, Литанівка, Мулан, Ліра одеська, Придніпровська, Ліль, Магістраль, Скаген, Місія одеська, Шестопалівка, Пилипівка, Антонівка, Подолянка, Богемія, Смуглянка, Епоха одеська.

Загальний обсяг виробництва сягав 352399 тон, зокрема добазового і базового — 215582,5 тон, сертифікованого -136816,5 тон.

Постає питання чи потрібна така кількість сортів  пшениці м’якої озимої в Державному реєстрі сортів рослин придатних до поширення в Україні це  питання стосується і низки інших ботанічних таксонів?

Галина Каражбей

аналітик ІА «Інфоіндустрія»