Рекомендаційні роз’яснення щодо порядку визначення розміру орендної плати під час укладання договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності

Рекомендаційні роз’яснення щодо порядку визначення розміру орендної плати під час укладання договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності під час реалізації територіальними органами Держземагентства (відповідно до положень) повноважень з передачі (надання) в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для сільськогосподарських потреб.

1. Ці рекомендаційні роз’яснення визначають рекомендований порядок визначення розміру орендної плати під час укладання договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності під час реалізації територіальними органами Держземагентства (відповідно до положень) повноважень з передачі (надання) в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для сільськогосподарських потреб.

Ці рекомендаційні роз’яснення можуть використовуватися до моменту набрання чинності рішенням про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку земель» з урахуванням пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.

2. Нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення (сільськогосподарських угідь) було масово проведено в Україні єдиний раз станом на 1 липня 1995 року відповідно до Методики нормативної грошової земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. № 213 (у деяких областях відбувалося коригування матеріалів оцінки у 1996 – 1997 роках).

На момент проведення зазначеної оцінки на законодавчому рівні не було визначено вимог щодо оформлення її результатів у вигляді певної технічної документації та не було встановлено форму надання відомостей про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки.

3. Законом України «Про оцінку земель», який набрав чинності 13 січня 2004 року, передбачено, що дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформлюються як витяг з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель (стаття 20 Закону) і використовуються для визначення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (стаття 5 Закону).

4. Статтею 5 Цивільного кодексу України передбачено, що акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з дня набрання ними чинності та не мають зворотної дії у часі. А стаття 8 вказаного Кодексу передбачає, що якщо цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства або договором, вони регулюються тими правовими нормами цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини.

Таким чином, матеріали нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення 1995 – 1997 років можуть бути застосовані для визначення розміру орендної плати під час укладання договорів оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності при реалізації територіальними органами Держземагентства повноважень з передачі (надання) в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності для сільськогосподарських потреб до моменту набрання чинності рішенням про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку земель» з урахуванням пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.

5. Розмір орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення до моменту набрання чинності рішенням про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку земель» з урахуванням пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України, рекомендовано розраховувати за алгоритмом, визначеним у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1724 «Деякі питання оренди земель», з урахуванням листа Міністерства аграрної політики та продовольства України від 03.04.2013

№ 37-13-5-13/6651.

У графах 4 та 5 Розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких не проведена, наведеному у додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1724 додатку 1, слід вказувати нормативну грошову оцінку 1 гектара відповідного сільськогосподарського угіддя, визначену за матеріалами нормативної грошової оцінки земель 1995 – 1997 років з урахуванням індексації такої оцінки станом на 01.01.2013 на коефіцієнт 3,2, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 рік – 1,703, 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік – 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152, 2009 рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, та коефіцієнта 1,756 (для ріллі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1185).

6. Під час укладення договору оренди земельної ділянки (відповідно до пункту 5 Типового договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2004 р. № 220) рекомендувати:

6.1. За наявності технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку земель», рішення про затвердження якої не набрало чинності відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України, зазначати нормативну грошову оцінку земельної ділянки, вказану у витязі з такої технічної документації із зазначенням дати набрання чинності.

6.2. За відсутності технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку земель», зазначати, що нормативна грошова оцінка земельної ділянки буде визначена після її проведення відповідно до Закону України «Про оцінку земель» з урахуванням пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.

У цьому випадку, відповідно до статті 15 Закону України «Про оренду землі» у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, наприклад щодо обов’язковості проведення протягом певного строку нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель», порядку перегляду розміру орендної плати та відшкодування різниці у розмірі орендної плати, що діяла до проведення такої оцінки (у разі її збільшення за такою оцінкою) шляхом доповнення договору оренди земельної ділянки відповідними додатковими пунктами.

Нижче наводиться приклад можливої редакції деяких зазначених додаткових пунктів.

«n. 1. Орендарю земельної ділянки протягом десяти днів з дати підписання Сторонами договору оренди земельної ділянки замовити за власний рахунок проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки та протягом шести місяців з дати підписання Сторонами договору подати Орендодавцю витяг із затвердженої технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки разом з проектом додаткової угоди щодо внесення змін до договору оренди земельної ділянки в частині зазначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку земель», та розміру орендної плати, визначеного на її основі, із зазначенням дати набрання чинності додатковою угодою, яка відповідає даті набрання чинності рішенням про затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.

n. 2. Сторони дійшли згоди, що:

у разі якщо розмір орендної плати, визначений за даними затвердженої технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку землі», буде меншим за розмір орендної плати, розрахований під час укладання цього договору, то грошова сума різниці між зазначеними розмірами орендної плати поверненню Орендарю не підлягає.

у разі якщо розмір орендної плати, визначений за даними затвердженої технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, проведеної відповідно до Закону України «Про оцінку землі», буде більшим за розмір орендної плати, розрахований під час укладання цього договору, то грошова сума різниці між зазначеними розмірами підлягає сплаті Орендарем на казначейський рахунок відповідного місцевого бюджету у десятиденний строк з дня набрання чинності додатковою угодою.

n. 3. Невиконання Орендарем умов пунктів n. 1. та/або n. 2. договору є підставою для його дострокового розірвання за рішенням суду в порядку, встановленому законом. У разі дострокового розірвання договору оренди земельної ділянки орендна плата, сплачена орендарем, не повертається.»

Орендодавець може передбачити у договорі інші види відповідальності орендаря за невиконання вказаної умови договору.

7. З метою забезпечення захисту інтересів держави та органів місцевого самоврядування при виконанні пункту 6 цих Рекомендацій Орендодавець може передбачити у договорі, що орендна плата за перший рік користування земельною ділянкою, визначена відповідно до пункту 5 цих Рекомендацій, сплачується Орендарем єдиним платежем протягом десяти днів з дати державної реєстрації права оренди такої земельної ділянки (з урахуванням індексації нормативної грошової оцінки відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України).

Джерело: Держземагентство