Гранульований сульфат магнію: потенціал, який варто використовувати

Рослинам, як і людям, для повноцінного росту і розвитку необхідне збалансоване живлення, саме воно має основотворче значення. Впродовж вегетації культури потребують певну кількість поживних речовин, при їх нестачі відбуваються незворотні процеси, які в подальшому будуть впливати на урожайність і якість продукції. Важливу роль серед них відіграє магній та сірка.

Джерелом сірки для рослин в ґрунті виступають органічна речовина і мінерали. Більшість сірки в ґрунті зв’язана  в органічній речовині і поки її не перетворять в сульфатну форму ґрунтові бактерії вона не доступна рослинам.

Сульфати такі ж мобільні в ґрунті, як і азот в нітратній формі, і в деяких типах ґрунтів можуть вимиватися з кореневої зони. Інтенсивні дощі ранньою весною можуть вимити сірку з верхнього шару ґрунту і зв’язати в нижньому, якщо верхній шар піщаний, а нижній – глинистий. Тому культури, які ростуть на таких ґрунтах, можуть показувати симптоми дефіциту сірки на ранніх стадіях вегетації, але в міру проникнення коренів у нижні шари ґрунту цей дефіцит може пройти. На ґрунтах, піщаних по всьому профілю, з невеликим глинистим прошарком або взагалі без нього, культури будуть добре відгукуватися на внесення сірки.

Сірка в рослині нерухома і не переміщується  зі старих до молодих листків. За рівнем засвоєння рослинами вона займає четверте місце після азоту, калію і фосфору. Рослини засвоюють її протягом вегетації, а більше до фази цвітіння. Основна частина поглиненої рослинами сірки входить до складу рослинних білків, вітамінів, ферментів. Нормальний вміст сірки в тканинах рослинах більшості культур коливається в межах від 0,2 до 0,5%.

Щодо магнію, то він поширений у природі повсюдно. Хлорид і сульфат магнію входять до складу калійних мінералів – каїніту і карналіту. Земна кора містить близько 2,1% магнію. Невелика кількість магнію виявляється і в органічній речовині ґрунту. Це – восьмий за поширеністю елемент у земній корі, рослинам зазвичай вдається отримати його в достатній кількості для здійснення основних своїх функцій. Елемент активізує у рослинні діяльність понад 300 ферментів. Приймає участь у синтезі вуглеводів та їх транспортуванні з листя у підземну частину, внаслідок чого формується потужна коренева система. Саме від кількості цукру у вузлі кущення та прикореневій шийці й залежить здатність озимих до успішної перезимівлі.

Кількість магнію, поглиненого ґрунтами, варіює від десятих часток відсотка до 3%, іноді більше. Навіть у відносно багатих магнієм ґрунтах вміст його нерівномірний і на деяких ділянках знижується до 0,25%. Для районів підвищеного зволоження характерно вимивання частини магнію в більш глибокі горизонти ґрунту. Недостатнє зволоження сприяє накопиченню його  в верхніх шарах завдяки висхідним потокам вологи.

У ґрунті магнію в 5–10 разів менше, ніж кальцію і сірки. Особливо бідні на магній сильно опідзолені кислі ґрунти легкого механічного складу. Підвищений вміст магнію характерний для глинистих ґрунтів. Піщані і супіщані ґрунти бідніші на нього, оскільки магній із них легко вимивається. Критичний вміст магнію в них становить 7-8 мг на 100 г ґрунту.

Цей елемент найкраще засвоюється рослинами на нейтральних ґрунтах. Вміст магнію в таких ґрунтах підвищено. Вноситься тільки під культури, вимогливі до даного елементу.

Ґрунтові втрати магнію становлять щорічно 20–40 кг/га, тому рекомендується регулярно вносити його в ґрунт. Дефіцит магнію посилюється за внесення калійних добрив, оскільки магній і калій є антагоністами (табл.1).

Табл.1. Взаємовплив магнію з іншими елементами

У зернових культур нестача магнію призводить до зниження врожайності, гальмування синтезу білків, зменшення їхнього вмісту та погіршення якості. В інтенсивних технологіях вирощування зернових культур, рекомендується розподілити дозу магнію та сірки на дві частини, тобто перед сівбою (менша доза (1/4-1/3), яку вносять разом із добривами NPK та пізньої осені чи ранньою весною (безумовно, вища доза 3/4-2/ 3) за 2-3 тижні до розкидання азотних добрив.

На кукурудзі брак магнію проявляється за несприятливих ґрунтових та кліматичних умов, у разі зруйнованої структури ґрунту і негативно впливає на процеси цвітіння та запилення, що обмежує зав’язування качанів і формування зерна.

В озимого ріпаку магній підвищує концентрацію поживних речовин у клітинному соку кореневої шийки, а отже, безпосередньо впливає на морозостійкість. Спостерігається прямий кореляційний зв’язок між оптимальною кількістю магнію у ріпаку і вмістом олії та урожайністю цієї культури.

У цукрових буряків причиною зниження врожаю може бути брак магнію, який гальмує нагромадження в коренеплодах сахарози та підвищує вміст розчинного азоту. Внесення магнієвих добрив підвищує вміст цукру в коренеплодах на 1%.

Відношення рослин до дефіциту магнію та сірки подано в таблиці 2.

Табл.2. Відношення рослин до дефіциту магнію та сірки

Оскільки він впливає на ріст рослин, то найбільше його потребують молоді рослини, а отже, магній слід вносити в основне удобрення (перемішуючи його з шаром ґрунту 10-20 см), а не лише як листкове підживлення.

Сучасне сільське господарство активно використовує для підвищення рівня врожайності культур мінеральні добрива. Серед добрив, що користуються популярністю у аграріїв, окремо варто виділити сульфат магнію, який займає, як завжди, особливе місце на ринку і представлений виключно імпортним продуктом.

Добриво застосовують на всіх типах ґрунтів, але особливу увагу потрібно приділити піщаним і кислим ґрунтам, оскільки підвищена кислотність не дає рослинам засвоювати магній в повному обсязі. Тому, перш ніж використовувати сульфат магній, під час осіннього внесення, потрібно внести вапно. Рослини, що ростуть на кислих ґрунтах, часто мають приховані та не виражені симптоми дефіциту магнію в результаті погіршення поглинання цього іону в кислому середовищі. В процесі росту та в засушливі періоди потреба рослин в магнії найбільш висока.

При внесенні добрива навесні потрібно враховувати розташування кореневої системи певних культур. Так, для коренеплодів добриво злегка заглиблюють в ґрунт, щоб магній краще засвоювався. Але необхідно пам’ятати, що на практиці перед сівбою зернових не варто використовувати високі дози даного добрива, адже Mg і S перебувають у легкорозчинній формі і легко розчиняються, пересуваються в ґрунті і тому сприйнятливі до вилуговування пізньої осені та взимку. Грунт довго не затримує іони, і молода рослина їх просто не встигне використати.

Внесення пізньої осені має сенс швидше на більш важких ґрунтах незадовго до входу в зиму (чим коротший період до морозів, тим менший ризик змивання інгредієнтів).

Добриво може вноситись перед оранкою, культивацією,  посівом  і після сходів на ярих та озимих культурах, в овочівництві, садах та ягідниках.

Найкраще вносити перед прогнозованими опадами дощу. Перевагою добрива є те, що воно вже працює через 24 години після внесення, гранульована форма забезпечує зручне застосування, а добре розчинні форми магнію та сірки забезпечують швидке засвоєння цих складників рослинами, так зване “добриво швидкого реагування”!

По динаміці імпорту даного добрива можна виділити піковий період в березні місяці. Це пояснюється внесенням сульфату магнію в основне удобрення.

Серед компаній виробників імпортованого сульфату магнію в Україну в 2019 році лідируючі позиції займають такі компанії як польська – Siarkopol,  та китайські – Star Grace Mining, Laizhou Longpeng Chemical, Crown Champion.

Основними постачальниками з-за кордону сульфату магнію в Україну в 2019 році були такі компанії, як Трікса, Ерідон, Волпекс-захід, Вестхім Україна, Ітрій.

Найбільше імпортованого в Україну сульфату магнію було із Китаю (58%). Друге місце займають поставки із Польщі, доля яких складає 41%.

Попит сільгоспвиробників на даний продукт росте, адже збільшення врожайності сільськогосподарських культур спричиняє значне винесення сірки та магнію із ґрунту. Аграрії все частіше звертають на це увагу. Також сульфат магнію має важливу властивість нейтралізації токсичного для рослин біурету, що міститься в карбаміді.

Як бачимо з ростом врожайності зростає і важливість забезпечення полів достатньою кількістю необхідних елементів живлення, навіть найбагатший ґрунт збіднюється.

Дане добриво – неоцінне джерело сірки і магнію, яке підвищує якість рослинної продукції, збільшує вміст не тільки білка, але і сухої речовини. Завдяки застосування гранульованого сульфату магнію, оскільки тут  елементи знаходяться у такій формі, яка одразу  дозволяє включати їх в фізіологічні процеси рослин вдасться уникнути дефіциту.

Тому додаткове внесення даного добрива, необхідне і неминуче для правильного розвитку рослин. Потрібно пам’ятати, що життя рослин – це постійний обмін речовин, хімічних реакцій та фізіологічних процесів, а нам залишається лише правильно підтримувати цей механізм.

ІА “Інфоіндустрія”

 

Читайте нас у Telegram

Популярні Новини

Підпишись на Infoindustry