Найпотрібніші ІТ інструменти для малих та середніх агропідприємств

Операційна ефективність для агропідприємств, або автоматизація не тільки для великих.

 

Програмні рішення для автоматизації операційних процесів почали з’являтися у 20-30 роках минулого сторіччя, а перший в історії відділ автоматизації на виробництві створив Генрі Форд у 1947 році. Довгий час справедливо вважалося, що автоматизація операційної діяльності доступна лише великим підприємствам, адже вимагала значних інвестицій.

Цю думку все ще подекуди можна почути в наші дні, хоча ситуація докорінно змінилася. Прогресивні ІТ рішення тепер доступні через ліцензії на потрібний користувачеві строк, не потребують встановлення чи придбання додаткового обладнання, мають високий ступінь пристосування до потреб конкретного підприємства, постійно оновлюються розробниками.

Переваги використання програмних продуктів можна поділити на прямі та опосередковані. Прямі переваги це – економія часу, набагато вищий рівень контролю за товарними і грошовими потоками, оптимізація кількості залучених працівників функції підтримки (тобто тих працівників, які безпосередньо не задіяні у виробництві продукту, однак вартість роботи яких відображається на собівартості продукту). Опосередковані переваги – це можливість збору, збереження та аналізу важливих даних про агробізнес, на основі яких можна переглядати й покращувати бізнес-процеси, підвищуючи ефективність і маржинальність бізнесу. В довгостроковій перспективі опосередковані переваги автоматизації операційної діяльності можуть переважати над прямими перевагами.

Пропонуємо короткий огляд 6 найпотрібніших ІТ інструментів для автоматизації операційної діяльності малих та середніх агропідприємств.

Бухгалтерський облік/фінансовий менеджмент: Можливо, найбільш фундаментальним типом додатків є програмні системи бухгалтерського обліку та управління фінансами.  Бухгалтерське програмне забезпечення, як правило, зосереджується лише на базових бухгалтерських книгах, які дозволяють складати базові фінансові звіти, такі як баланси, звіти про прибутки та збитки тощо. На противагу, системи управління фінансами пропонують додаткові аналітичні функції, які можуть допомогти менеджерам приймати кращі рішення, пов’язані з фінансовим станом їхнього бізнесу.

Транзакційний облік у точках продажу: Агропідприємства, які реалізовують свою продукцію через мережу точок продажу, потребують чіткого контролю над транзакціями, що відбуваються у кожній з кількох точок продажівНайбазовіші такі програми фіксують лише продукт і дохід, включаючи отриману суму та надану решту. Однак програми можуть бути доповнені різним додатковим функціоналом. Наприклад, інформація про точки продажу може включати управління клієнтами та управління запасами.  Програми для точок продажу також можуть підключатися до бухгалтерських програм, щоб згладити та покращити управління фінансами, особливо для роздрібних торговців.   

Управління клієнтами (Client Relations Management): Програмне забезпечення для управління клієнтами відстежує дані клієнтів, включаючи основну контактну інформацію, історію транзакцій та іншу корисну інформацію. Таке програмне забезпечення дуже важливе для ритейлерів (роздрібних продавців), які хочуть організувати програми лояльності або клуби найкращих клієнтів, що вважається базовою тактикою ритейлу. Менеджери можуть використовувати програмне забезпечення для визначення пріоритетів та адаптації маркетингу, а також отримати уявлення про ключові елементи цінності для клієнтів, які вони можуть використовувати для покращення своїх конкурентних позицій. 

Управління запасами: такі програми допомагають гарантувати безперервність бізнес процесів. Наявність сировини для виробництва та завчасне поповнення її запасів, чи наявність продукції у точках продажу однаково важливе для безперебійної роботи та задоволеності клієнтів.  Програмне забезпечення для управління запасами відстежує кількість, постачальників та час продажу запасів.  Завдяки програмі можна також відстежувати повторні замовлення, аналізувати продажі.

Управління ланцюгом постачання:  Внутрішні та експортні ринки вимагають певного рівня простежуваності або здатності точно знати, звідки походить та чи інша сировина. Програмне забезпечення для управління ланцюгами постачання дозволяє агровиробникам відстежувати та аналізувати своїх постачальників за потрібними критеріями, наприклад, географії, своєчасності, обсягу поставок.  Для багатьох агровиробників наявність ключової сировини у потрібному обсязі, потрібної якості – основа виробництва. Навіть найменша крафтова сироварня залежить від постачання заквасок, без яких сироваріння неможливе.

Планування ресурсів підприємства: Більш складне і комплексне програмне забезпечення для бізнесу часто називають системами планування ресурсів підприємства. Вони, як правило, складаються з модулів, привязаних до певних функцій.  Наприклад, системи планування ресурсів підприємства часто включають все згадане вище програмне забезпечення, при цьому центральну роль відіграє модуль управління фінансами, який з’єднує всі інші модулі в єдину систему.  Додатковий бонус таких програм у тому, що вони дозволяють отримувати уявлення про взаємозв’язки та взаємозалежності різних бізнес-функцій.  Наприклад, відстеження змін споживчої цінності може бути використано для адаптації управління ланцюгами постачання, управління запасами, фінансового менеджменту, тактики, що дозволяє фірмам більш ефективно адаптуватися до ринкових тенденцій і покращувати свої конкурентні позиції.

Варто пам’ятати, що український ринок ІТ продуктів, як і фахових консалтингових послуг для сектору агро не пасе задніх. Перехід від амбарних книг та журналів до ІТ рішень зараз можна здійснити відносно дешево і швидко.

Інфоіндустрія
Читайте нас у Telegram

Популярні Новини

Підпишись на Infoindustry