Квантум – ФІТОФОС: живлення, біостимуляція та захист

Квантум – ФІТОФОС є унікальною багатокомпонентною композицією, яка поєднує в собі фосфор та калій у спеціальній надзвичайно доступній для рослин формі та комплекс органічних речовин антистресової дії. 

 

Добриво містить фосфор у декількох формах, що забезпечує швидке надходження в клітини та ефективне використання доступного фосфору рослиною. Додатковий біостимулюючий вплив та фунгіцидну дію забезпечує високий вміст фосфіту, який є надзвичайно мобільним як у ксилемі так і у флоемі та має високу розчинність.

Високий вміст калію покращує стійкість рослин до посухи, несприятливої дії високих і низьких температур, нормалізує транспірацію та процеси фотосинтезу, підсилює синтез цукрів та відтік вуглеводів від листків в інші органи рослин.

 

 

Для підвищення ефективності препарату використано технологію RX Technology (Resistance eХtreme Technology), яка базується на стреспротекторній дії ряду органічних сполук з високою фітогормональною активністю. Дані сполуки є природними метаболiтами рослин, виступають в якості стимуляторів росту та проявляють протекторні властивості відносно патогенів, температурних, водних, сольових та інших чинників. Ефект на систему гормональної регуляції рослин виявляється в активації захисних реакцій і ростових процесів, що приводить до підвищення стресостійкості та продуктивності.

Фосфат та фосфіт

Оптимальне фосфорне живлення рослин стимулює процеси, пов’язані із цвітінням, формуванням і достиганням плодів. Фосфор регулює енергетичній баланс, впливає на синтез білків та дихання, бере участь у створенні клітинних мембран і відіграє вирішальну роль у фотосинтезі.

 

Відомо, що фосфор є малорухомим у ґрунті і може зв’язуватись у нерозчинні сполуки (залежно від рівня рН — з кальцієм, залізом та магнієм), що робить його значною мірою недоступним для поглинання рослинами. Лише 15-25% фосфатних добрив фактично використовується культурними рослинами, а решта переходить в недоступні форми. Це обумовлює необхідність пошуку шляхів оптимізації фосфорного живлення та стимуляції його поглинання з грунту. Одним із рішень є позакореневе застосування препаратів, що містять фосфіти, які зокрема стимулюють кращий розвиток кореневої системи.  Але високі концентрації та низька якість препаратів на основі  фосфітів, порушення технології використання значно збільшують ризик фітотоксичності і можуть навіть викликати пригнічення росту рослин.

Компанія «Квадрат»  розробила спеціальну композицію з додаванням біологічно активних речовин на основі декількох форм фосфору, які отримані з високоякісної сировини, не містять важких металів та шкідливих домішок. Це дозволяє досягти максимальної ефективності фосфітної форми фосфору мінімізувавши при цьому можливі ризики.

Чітка відмінність між форми фосфору полягає в тому, що фосфат передусім є елементом живлення рослин, а фосфіт проявляє широкі властивості біостимулятору та фунгіцидну дію.

Хоча фосфати, структурно подібні до фосфатів, відсутність одного атома кисню істотно змінює його хімічні властивості (рис.1 ).

Рис.1. Хімічна структура фосфату та фосфіту.

Розроблена компанією «Квадрат» технологія поєднання кількох форм фосфору у препаратах для позакореневого підживлення забезпечує покращення поглинання та метаболізм фосфатів, як джерела фосфору та активацію основних біохімічних процесів під дією фосфітів.

Фунгіцидна активність фосфітів

Сполуки фосфітів виявилися надзвичайно ефективними для боротьби з багатьма грибковими захворюваннями, зокрема,  з ооміцетами (Phytophthora spp., Pythium spp.), збудників несправжньої борошнистої роси (Peronosclerospora spp.), парші яблуні та бактерій роду Alternaria та Erwinia. Прямий вплив на патогени обумовлений підвищенням вмісту речовини, яка пригнічує ключові реакції фосфорилювання та деякі ферментативні  реакції грибів, що призводить до порушення метаболізму та гальмування росту.

Фосфіти також активують захисний механізм в рослинній клітині, індукують експресію полісахаридів та захисних органічних речовин білкової природи, що виробляються рослиною у відповідь на надходження у клітину продуктів життєдіяльності патогенів або стрес. Фітоалексини та захисні PR-білки безпосередньо блокують збудник, а накопичення полісахаридів сприяє зміцненню клітинних стінок та перешкоджає фізичному проникненню збудників (рис. 2).

Рис. 2. Активація захисних механізмів в клітині під дією фосфітів (Achary, 2017).

Біостимулюючий ефект

У багатьох дослідженнях визначена дія фосфітів як біостимулятору, що покращує врожайність, якість і стійкість до абіотичних стресів (рис.3). Обробка рослин препаратами на основі фосфітів стимулює наростання вегетативної маси та вмісту фосфору у рослинах. Підвищення вмісту фітоалексинів, хітинази і загальної кількості ферментів антиоксидантного захисту стимулюють стресостійкість до несприятливих умов середовища. Відмічено вплив на накопичення вуглеводів у кореневій системі деяких культур, стимуляцію ексудації органічних кислот кореневою системою, що активує діяльність грунтової мікрофлори, розчинення та засвоєння важкодоступних форм поживних елементів з грунту.

Рис. 3. Біостимулююча дія фосфіту на ріст, розвиток рослин і якість урожаю.

Протягом останніх років проводились масштабні дослідження ефективності застосування препарату Квантум-Фітофос на багатьох культурах у різних грунтово-кліматичних зонах. Встановлено, що позакореневе внесення Квантум-Фітофос гальмує розвиток патогенів,  значно стимулює розвиток кореневої системи та накопичення вегетативної маси, що в кінцевому результаті впливає на підвищення врожайності (рис. 4). Для досягнення кращих результатів рекомендуємо виконувати підживлення в комплексі з іншими добривами Квантум, що сприяє отриманню мультиплікативного ефекту від сумісного застосування з необхідними мікроелементами та біологічно активними речовинами.

Рис. 4. Вплив Квантум-Фітофос на розвиток надземної маси та кореневої системи озимого ячменю.

Таким чином, своєчасне використання Квантум-Фітофос:

—  сприяє ліквідації дефіциту фосфору і калію у клітинах рослин;

—  гальмує та попереджає ріст та розвиток патогенних організмів;

—  стимулює формування природних механізмів захисту рослини, що дозволяє з легкістю протистояти абіотичним та біотичних стресам;

—  забезпечує приріст урожайності, покращення якісних показників продукції та зовнішнього вигляду плодів.

 

Сергій Полянчиков директор з розвитку НВК «Квадрат»

Ольга Капітанська науковий консультант НВК «Квадрат»